Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi sa stretli s primátorom Viedne pred tohtoročným jubileom sv. Klementa

Dva mesiace pred oslavami 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera sa minulý týždeň zástupcovia redemptoristov a viedenskej arcidiecézy mali česť stretnúť s primátorom Viedne Dr. Michaelom Ludwigom v jeho kancelárii na viedenskej radnici. Predstavili mu plány osláv a pozvali ho, aby sa zúčastnil niektorých podujatí. Bol dobre oboznámený so životom a dielom sv. Klementa a veľmi prívetivý.

Okrem oslavy v Dóme sv. Štefana 15. marca hovorili o ďalších dvoch veľkých podujatiach. Katolícke školy z Viedne privedú 24. apríla 800 žiakov do kostola redemptoristov Maria am Gestade a na mnoho ďalších miest spojených so sv. Klementom. V úzkej spolupráci s redemptoristami arcidiecéza pre deti na tento deň pripravila úžasný katechetický materiál.

Je tradíciou, že na sviatok sv. Klementa sa vo Viedni požehnáva špeciálny chlieb, takzvaný Klemensweckerl. Tento rok ho budú po prvý krát mnohé viedenské pekárne predávať počas 6 týždňov, od sviatku sv. Klementa do 23. apríla. Pekárne venujú časť svojich ziskov z predaja detskému hospicu vo Viedni. Primátor Viedne súhlasil, že nad touto charitatívnou akciou prevezme záštitu.

Zľava na fotografii: P. Dariusz Schutzki CR, generálny vikár mesta Viedeň, Andrea Pinz, riaditeľka vzdelávania viedenskej arcidiecézy, Dr. Michael Ludwig, primátor Viedne, P. Dominic O’Toole CSsR, komunita Maria am Gestade vo Viedni

Autor: P. Dominic O’Toole CssR

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved