Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi na Slovensku a v Česku majú nového diakona

V pondelok 29. augusta prijal náš spolubrat Stanislav Marcin CSsR diakonskú vysviacku z rúk biskupa Mons. Jána Kuboša. Do kláštorného kostola redemptoristov v Podolínci, kde sa vysviacka konala, sa zišli spolubratia z našich slovenských i českých komunít, Stanislavova rodina a rodáci z Raslavíc, veriaci a priatelia nielen z Podolínca, členovia spoločenstiev Rieka Života a Shekinah. Otec biskup v homílii rozvíjal myšlienku, že diakon je svätený pre službu, keďže grécky výraz diakonos znamená služobník. Po eucharistii nasledovalo agapé na chodbách kláštora a slávnostný obed. Brat Stanislav bude ako diakon pôsobiť v komunite redemptoristov v Banskej Bystrici v Radvani.

Text: br. Lukáš Michalovič CSsR

Foto: Adam Vypušťák

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved