Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Redemptoristi majú dvoch novokňazov

Z rúk litoměřického biskupa Mons. Stanislava Přibyla CSsR prijmú dnes v Bazilike Nanebevzetí Panny Marie na Svatej Hore v Příbrami kňazskú vysviacku Pavel Hudousek CSsR a Lukáš Michalovič CSsR.

Pavel Hudousek pochádza z Kostelce nad Orlicí. Formáciu v reholi redemptoristov začal v roku 2015 a po ročnom noviciáte v poľskej Lubaszowej zložil 15. augusta 2019 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2023. Doživotné sľuby zložil 13. augusta 2023. Po diakonskej vysviacke 15. augusta 2023 pôsobil v komunite redemptoristov vo Frýdku. Primičnú svätú omšu bude slúžiť v kostole sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí 29. júna 2024. Kňazskú službu začne v júli v komunite redemptoristov na pútnickom mieste Svatá Hora v Příbrami.

Lukáš Michalovič, ktorý pochádza z Prievidze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2016. Dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložil 15. augusta 2019 po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity študoval jeden rok na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Doživotné sľuby zložil 15. augusta 2022. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2024. Ako diakon slúžil v komunite študentátu redemptoristov Bratislava – Puškinova. Primičnú svätú omšu bude slúžiť vo farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave na Kramároch 23. júna 2024. Na konci augusta začne svoju kňazskú službu v komunite redemptoristov v litovskom Kaunase.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved