Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi konali misie naraz v troch krajinách historicky prvýkrát

Redemptoristi Provincie Bratislava – Praha konali minulý týždeň farské misie v troch krajinách, kde má Provincia svoje komunity: na Slovensku, v Českej republike a na Litve. Bolo to historicky prvýkrát, keď sa viedli misie súčasne vo viacerých krajinách, kde Provincia Bratislava – Praha pôsobí. Tieto misijné výjazdy zabezpečovali tri misijné tímy s laickými spolupracovníkmi.

Misijný tím provinciála P. Jozefa Mihoka viedol misie na východe Slovenska vo farnosti Nižný Hrušov. P. Michal Zamkovský bol so svojim tímom vo farnosti Mladá Boleslav v Českej republike. Misijný tím Kaunas konal farské misie v Elektrėnai, najväčšej farnosti litovskej diecézy Kaišiadorys. Farské misie tu boli už dvakrát odložené kvôli pandémii a utečeneckej kríze vyvolanej vojnou na Ukrajine. Misijný tím Kaunas tvoria slovenskí redemptoristi pôsobiaci na Litve – P. Peter Hertel a  P. Rastislav Dluhý. V meste Kaunas pôsobia od jesene 2018. Na misiách sa spolu s nimi zúčastnil laický misijný tím z Litvy, ako aj členovia formačnej komunity Bratislava Ján Kniez a Lukáš Michalovič.

Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne konajú farské misie v desiatkach slovenských farností i v zahraničí. V roku 2023 sa uskutočňuje 30 ľudových misií a misijných obnov. Farské misie sú mimoriadnou formou ohlasovania evanjelia v Cirkvi. Ich veľký význam pripomínal aj Benedikt XVI., keď v Roku viery povzbudzoval k organizovaniu misií, alebo pápež František, ktorý vyzýval Cirkev ku konaniu farských misií v Roku milosrdenstva. Misie vo farnostiach pod vedením redemptoristov väčšinou trvajú osem dní, počas ktorých sa misionári prihovárajú veriacim na sv. omšiach s misijnými kázňami s rôznymi témami. Okrem sv. omší sa na misiách redemptoristi venujú aj sviatosti zmierenia, duchovným rozhovorom, katechézam pre  ženy i mužov, vysluhovaniam sviatostí chorým a starším ľuďom, či programom pre deti a mládež.

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved