Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Redemptoristi budú mať 12 nových blahoslavených

Pápež František po zvážení kladných záverov skúmania vykonaného historikmi, teológmi, kardinálmi, biskupmi a konzultormi Kongregácie pre kauzy svätých, ktoré sa zaoberalo životom, čnosťami a mučeníctvom Božích sluhov Vicenteho Renuncia Toribia a 11 spoločníkov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa dovolil promulgáciu dekrétu o ich mučeníctve.

Dvanásti misionári, z toho šiesti kňazi a šiesti bratia, členovia dvoch redemptoristických komunít, Ustavičnej pomoci a Svätého Michala archanjela v Madride, boli zavraždení medzi 20. júlom a 7. novembrom 1936, na začiatku krvavého náboženského prenasledovania, ktoré sa v Španielsku odohrávalo do roku 1939.

P. Vicente Renuncio Toribio

P. Vicente Renuncio Toribio sa narodil v obci Villayuda (región Burgos) 11. septembra 1876. Vstúpil do Kongregácie a svoje sľuby zložil 8. septembra 1895. Kňazskú vysviacku prijal 23. marca 1901, a potom sa venoval misijnej práci, formácii a vyučovaniu v malom seminári. V rokoch 1912-1923 pôsobil v komunite Ustavičnej pomoci v Madride ako provinciálny konzultor a redaktor časopisu tamojšej svätyne. Po krátkej prestávke sa do Madridu vrátil a pôsobil ako predstavený svätyne až do roku 1936, kedy sa v čase začínajúceho prenasledovania ukryl v domoch rodinných priateľov. Zatkli ho 17. septembra a väznili do 7. novembra, keď ho zavraždili. Keď opúšťal svoju celu, počuli ho zvolať: „Prinášam svoj život za svojich spolubratov v Španielsku, za celú Kongregáciu a za nešťastné Španielsko“.

P. Crescencio Severo Ortiz Blanco

P. Crescencio Severo Ortiz Blanco sa narodil v Pamplóne 10. marca 1881. Sľuby zložil 24. septembra 1900 a kňazské svätenie prijal 28. decembra 1905. Bol aktívne zapojený do ľudových misií a vyučoval filozofiu. Pôsobil v komunitách v Astorge, Cuence, Valencii a Barcelone. 13. júla 1936 ho preložili do Madridu, do komunity Svätého Michala archanjela. 20. júla ho zajali a zabili spolu s jeho spolubratmi Ángelom Martínezom Miquélezom a Bernardom (Gabrielom) Sáizom Gutiérrezom príslušníci milícií.

P. Ángel Martínez Miquélez

P. Ángel Martínez Miquélez sa narodil v mestečku Funes (región Navarre) 2. marca 1907. Po prijatí do rehole redemptoristov zložil sľuby 24. augusta 1925. Kňazskú vysviacku prijal 20. septembra 1930 a oddal sa vyučovaniu a misijnému apoštolátu, pričom žil vo viacerých komunitách. 10. júla 1936 bol preložený z komunity Ustavičnej pomoci do komunity Svätého Michala archanjela. 20. júla, na začiatku prenasledovania, opustil dom s P. Crescenciom Ortizom a Bernardom Sáizom (Gabrielom), aby našli bezpečný úkryt. Po ceste ich chytili a zavraždili milicionári.

Br. Bernardo (Gabriel) Sáiz Gutiérrez

Br. Bernardo (Gabriel) Sáiz Gutiérrez sa narodil v dedinke Melgosa (región Burgos) 23. júla 1896. Habit redemptoristov si obliekol 12. novembra 1919 a sľuby zložil 13. novembra nasledujúceho roku. Po tom, ako žil v komunite v Pamplóne, bol v roku 1925 preložený do komunity Svätého Michala archanjela v Madride. Pre svoju neustálu disponibilitu a život modlitby bol príkladným rehoľníkom, vždy bol oddaný svojej službe v kuchyni. Spolu s P. Crescenciom Ortizom and Ángelom Martínezom zomrel ako mučeník 20. júla 1936.

Br. Nicesio Pérez del Palomar Quincoces

Br. Nicesio Pérez del Palomar Quincoces sa narodil v malej obci Tuesta (región Álava) 2. apríla 1859. Vstúpil do Kongregácie a 30. marca 1891 zložil sľuby. Mal rozhodný a húževnatý charakter, ktorý bol podopretý pevnou vierou a živou spiritualitou. Pracoval ako stolár, záhradník, včelár, kamenár a stolársky majster v rôznych komunitách, v ktorých žil. V roku 1934 sa presťahoval do Madridu, do komunity Ustavičnej pomoci. Na začiatku prenasledovania, vo veku 77 rokov a takmer slepý, spolu s Br. Gregoriom Zugastim Fernándezom de Esquide hľadal pohostinnosť v známych rodinách. Zajali ho 14. augusta 1936 popoludní a bol zabitý o dva dni neskôr.

Br. Gregorio Zugasti Fernández de Esquide

Br. Gregorio Zugasti Fernández de Esquide sa narodil v dedinke Murillo de Yerri (región Navarre) 12. marca 1884. Sľuby zložil 25. decembra 1912 a žil v madridskej komunite Ustavičnej pomoci, kde pracoval vo vydavateľstve. Bol považovaný za zbožného rehoľníka, spoľahlivého a oddaného pracovníka a vydal svedectvo o evanjeliovej láske, keď počas prenasledovania neopustil svojho starého spolubrata Nicesia Péreza a spolu s ním podstúpil mučenícku smrť 16. augusta 1936.

Br. Aniceto Lizasoain Lizaso

Br. Aniceto Lizasoain Lizaso sa narodil v mestečku Irañeta (región Navarre). Svoje sľuby u redemptoristov zložil 15. októbra 1896 a žil vo viacerých komunitách, kde okrem rozličných domácich prác slúžil ako kostolník, vrátnik a pokladník. Hoci sa chcel stať kňazom, radšej zostal bratom (koadjútorom), ako by mal opustiť Kongregáciu. Na začiatku prenasledovania opustil komunitu Ustavičnej pomoci v Madride a našiel útočisko u priateľov. Napokon ho prijali do ubytovne a na základe sťažnosti ho 18. augusta 1936 zajali a zavraždili.

P. José María Urruchi Ortiz

P. José María Urruchi Ortiz sa narodil v meste Miranda de Ebro (región Burgos) 17. februára 1909. Po zložení sľubov 24. augusta 1926 pokračoval v štúdiu s húževnatosťou a značným úsilím v Astorge. Po prijatí kňazského svätenia 20. októbra 1932 bol preložený do Nava del Rey a v rokoch 1934-1935 do komunít v mestách Coruña, Cuenca a Vigo. V októbri 1935 bol preložený do Madridu, do komunity Ustavičnej pomoci, kde zostal do 20. júla 1936, kedy kvôli prenasledovaniu opustil dom a prijala ho známa rodina. Po pátraní bol 22. augusta zajatý spolu so svojím spolubratom Josém Joaquínom Ervitiom Insaustiom a zabitý v noci vo veku len 27 rokov.

Br. José Joaquín (Pascual) Erviti Insausti

Br. José Joaquín (Pascual) Erviti Insausti sa narodil v obci Imotz (región Navarre) 15. novembra 1902. Sľuby zložil 24. februára 1930 a bol poslaný do komunity v Astorge. 24. februára 1936 bol preložený do madridskej komunity Ustavičnej pomoci a zostal tu do júla 1936 pracujúc ako pomocný kuchár. Keď bol nútený utiecť, ukryl sa s P. Josém María Urruchim Ortizom u spriatelenej rodiny. Bol pokladaný za rozvážneho, zbožného a dôveryhodného rehoľníka a svoje posledné obdobie strávil v neustálej modlitbe. Po tom ako bol zajatý a zabitý spolu s P. Josém María Urruchim Ortizom, bolo jeho telo nájdené 22. augusta 1936 na ceste do Andalúzie.

P. Antonio Girón González

P. Antonio Girón González sa narodil v meste Ponferrada (región León) 11. decembra 1871. Po zložení sľubov 15. augusta 1889 prijal kňazské svätenie 19. mája 1894. Žil v rozličných komunitách a slúžil ako učiteľ, formátor a provinciálny kancelár. Bol príkladným rehoľníkom s vynikajúcimi intelektuálnymi darmi a hlbokým vnútorným životom. Do konca svedčil o svojej úcte k Panne Márii neustálou modlitbou ruženca. Na začiatku prenasledovania bol od júna členom komunity Ustavičnej pomoci. Po tom, ako našiel útočisko najprv v súkromnom dome, potom v ženskom kláštore a nakoniec v útulku, bol odhalený a zajatý milíciami, ktoré ho zavraždili 30. augusta 1936.

P. Donato Jiménez Viviano

P. Donato Jiménez Viviano sa narodil v meste Alaejos (región Valladolid) 21. marca 1873. 8. septembra 1893 zložil sľuby a bol vysvätený 27. mája 1899. V rozličných komunitách, v ktorých žil, takmer vždy plnil úlohu predstaveného, bez toho, aby zanedbával misionársku činnosť a pastoráciu povolaní do zasväteného života. Od 23. júna 1936 žil v Madride, v komunite Svätého Michala archanjela, ale keď začalo prenasledovanie, našiel útočisko v známych rodinách. Bol zajatý 13. septembra, uväznili ho a zabili pravdepodobne v noci 17. septembra 1936.

Br. Rafael (Máximo) Perea Pinedo

Br. Rafael (Máximo) Perea Pinedo sa narodil v obci Villalba de Losa (región Burgos) 24. októbra 1903. Po zložení sľubov 27. februára 1926 žil v komunitách v Astorge, Santanderi a nakoniec od 28. júna 1933 v Madride. Bol dobrosrdečný a radostný, mal ducha služby, pracoval ako vrátnik, kostolník, pokladník a kuchár. Rehoľný dom opustil 20. júla 1936 a našiel útočisko najprv v známych rodinách a u priateľov, a potom v ubytovni, kde bol zajatý a zabitý 2. novembra.

Autor: P. Antonio Marazzo CSsR

Zdroj: cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved