Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyRedemptoristé a studenti z celé Evropy v Tasovicích

Redemptoristé a studenti z celé Evropy v Tasovicích

Ve středu 28. srpna 2019 navštívili Tasovice – rodiště sv. Klementa – studenti redemptoristů se svými představenými. Tito řeholní “dorostenci” byli z různých zemí – z Ukrajiny, Polska, Británie, Španělska, Slovenska a Vietnamu.

Na toto setkání přijel z Bratislavy také provinciál naší provincie Bratislava-Praha P. Václav Hypius. Společně jsme prožili mši svatou v 11:00 hodin v kostele sv. Klementa Hofbauera. Hlavním celebrantem byl P. Jan Sokulski, který také spolubratrům popovídal o sv. Klementovi, zvláště zajímavosti ohledně kostela a o duchovní formaci sv. Klementa na jeho životní cestě.

Poté se naši hosté vybrali na prohlídku města Znojma, také navštívili místo, kde sv. Klement pracoval jako pekař. Nakonec jsme společně poobědvali v Lechovicích a popovídali si o situaci redemptoristů v Evropě. Pak naši studenti pokračovali do Polska po stopách sv. Klementa. Navštíví Varšavu a místa, kde sv. Klement pobýval a pracoval.

Prosíme o modlitbu za nová řeholní povolání a také zvláště za naše redemptoristy, kteří se připravují studiem a modlitbou na svá kněžská svěcení nebo jako řeholní bratři na své věčné sliby.

Josef Michalčík CSsR

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier