Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristé a studenti z celé Evropy v Tasovicích

Ve středu 28. srpna 2019 navštívili Tasovice – rodiště sv. Klementa – studenti redemptoristů se svými představenými. Tito řeholní „dorostenci“ byli z různých zemí – z Ukrajiny, Polska, Británie, Španělska, Slovenska a Vietnamu.

Na toto setkání přijel z Bratislavy také provinciál naší provincie Bratislava-Praha P. Václav Hypius. Společně jsme prožili mši svatou v 11:00 hodin v kostele sv. Klementa Hofbauera. Hlavním celebrantem byl P. Jan Sokulski, který také spolubratrům popovídal o sv. Klementovi, zvláště zajímavosti ohledně kostela a o duchovní formaci sv. Klementa na jeho životní cestě.

Poté se naši hosté vybrali na prohlídku města Znojma, také navštívili místo, kde sv. Klement pracoval jako pekař. Nakonec jsme společně poobědvali v Lechovicích a popovídali si o situaci redemptoristů v Evropě. Pak naši studenti pokračovali do Polska po stopách sv. Klementa. Navštíví Varšavu a místa, kde sv. Klement pobýval a pracoval.

Prosíme o modlitbu za nová řeholní povolání a také zvláště za naše redemptoristy, kteří se připravují studiem a modlitbou na svá kněžská svěcení nebo jako řeholní bratři na své věčné sliby.

Josef Michalčík CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved