Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prvé misie redemptoristov v Litve

V roku 2018 spravila rehoľa redemptoristov na Slovensku významné a predovšetkým odvážne rozhodnutie. Prijala pozvanie biskupov z Litvy a dvoch zo svojich bratov uvoľnila pre službu v tejto pobaltskej krajine. V septembri sa naplnia štyri roky, odkedy sa P. Rastislav Dluhý CSsR a P. Peter Hertel CSsR rozhodli naplno venovať pastorácii v Litve.

Jednou z hlavných služieb redemptoristov na Slovensku sú ľudové misie. Nie je preto prekvapením, že dvojica rehoľných bratov sa pokúsila misie zorganizovať aj v Litve. Na prvé misie museli kvôli náročnému litovskému jazyku a iným okolnostiam čakať takmer štyri roky.

„Dva roky boli obmedzenia spôsobené pandémiou v súvislosti s ochorením Covid-19,“ vysvetľuje P. Rastislav dôvody zmeny termínu. Nakoniec sa misie preložili nielen časovo, ale aj geograficky. Kvôli konfliktu na Ukrajine museli tamojší obyvatelia hľadať útočisko v rôznych častiach Európy. Pomocnú ruku podalo utečencom aj pôvodné miesto konania misií Elektrėnai. „Povedali sme si, že asi toto je misia tejto farnosti na tento čas,“ konštatuje P. Rastislav. Keď sa o komplikáciách dozvedel miestny arcibiskup, ponúkol ako miesto misií Kaunas.

Príbeh prvých ľudových misií začal v roku 2018 a naplnil sa 28. mája 2022 prvým misijným dňom. Misijný program zastrešovali redemptoristi pôsobiaci v Litve P. Rastislav Dluhý CSsR a P. Peter Hertel CSsR, ktorým pomáhali pátri Václav Hypius CSsR, Michal Zamkovský CSsR, Patrik Grotkovský CSsR a Ján Andrejov CSsR. Partnerom v misii bolo v Kaunase tradične laické spoločenstvo Rieka Života a spoločenstvo veriacich v Kaunase.

Počas programu mohli veriaci v Litve počuť zamyslenia pre mužov, ženy i mladých, mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a obnoviť si krstné či manželské sľuby. Na piatich školách boli predĺženou rukou redemptoristov laici, ktorí formou svedectiev hlásali pravdu o Bohu. Mostom k ľuďom boli kvôli značnej jazykovej bariére najmä pantomímy a ostatné formy dramatizácie bez slov. „Misie hodnotím veľmi dobre, napriek tomu, že je veľký rozdiel v reči. Interakcia je však úžasná,“ sumarizuje najmladšia členka misijného tímu Sára. Povzbudenia z misií zazneli aj vo väznici a centre pre ľudí bez domova.

Arcibiskup litovského Kaunasu Mons. Kestutis Kėvalas sa počas misií prihovoril celému tímu slovami pápeža Františka o tom, že sme povolaní vstupovať na periférie. Zároveň vyjadril myšlienku, že pre misionárov zo Slovenska je vzdialená Litva s iným jazykom i kultúrou dozaista formou periférie.

Prvé misie redemptoristov v Litve boli časom budovania mostov medzi Litvou a Slovenskom, medzi rehoľníkmi a laikmi, medzi spoločenstvami i generáciami. Misie boli špeciálnym časom milosti a radosti z toho, že môžeme robiť veci spolu, pretože nás spája On. Záver misií 5. júna 2022 sprevádzalo tradičné posvätenie misijného kríža.

Patrik Bendík, spoločenstvo Rieka Života

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved