Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Pripomíname si 22. výročie beatifikácie Františka Xavera Seelosa

Keď svätý pápež Ján Pavol II. 9. apríla 2000 vyhlasoval za blahoslaveného redemptoristu Františka Xavera Seelosa, vo svojej homílii povedal aj toto:

„Daj mi opäť radosť zo svojej pomoci, podpor ma duchom horlivosti, aby som učil previnilcov tvojim cestám a hriešnikov, aby sa k tebe vrátili“ (Ž 51, 14-15). Páter František Xaver Seelos, verný duchu a charizme Kongregácie redemptoristov, ku ktorej patril, často rozjímal nad týmito slovami žalmistu. Podporovaný Božou milosťou a intenzívnym životom modlitby, opustil rodné Bavorsko a veľkoryso a s radosťou sa venoval misijnému apoštolátu medzi komunitami prisťahovalcov v Spojených štátoch.

Na rôzne miesta, kde pôsobil, prinášal psvoje nadšenie, ducha obety a apoštolskú horlivosť. Opusteným a strateným ľuďom hlásal posolstvo Ježiša Krista, „prameňa večnej spásy“ (Hebr 5, 9), a v hodinách strávených v spovednici mnohých presvedčil, aby sa vrátili k Bohu. Dnes blahoslavený František Xaver Seelos pozýva členov Cirkvi, aby prehĺbili svoje spojenie s Kristom vo sviatostiach pokánia a Eucharistie. Na jeho príhovor nech sú všetci, ktorí pracujú vo vinici na spáse Božieho ľudu, povzbudení a posilnení vo svojej úlohe.

P. František Xaver Seelos sa narodil 11. januára 1819 vo Füssene v bavorskom Nemecku. Po ukončení štúdia filozofie v roku 1842 vstúpil do diecézneho seminára, pretože mal veľkú túžbu stať sa kňazom.

Po tom, čo spoznal prácu misionárov redemptoristov, zameraných na evanjelizáciu tých najopustenejších, rozhodol sa stať sa rehoľníkom a slúžiť nemecky hovoriacim prisťahovalcom v USA. Po vysviacke pôsobil deväť rokov vo farnosti sv. Filomény v Pittsburghu (Pensylvánia), najskôr ako kaplán u sv. Jána Neumanna, predstaveného rehoľnej komunity, neskôr sám ako predstavený a posledné tri roky ako farár. Počas tejto doby bol aj redemptoristickým novicmajstrom. V septembri 1867, vyčerpaný návštevami a starostlivosťou o obete žltej horúčky, ochorel na obávanú chorobu. Po niekoľkých týždňoch trpezlivého znášania choroby prešiel 4. októbra 1867 vo veku 48 rokov a 9 mesiacov do večného života.    

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved