Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Požehnané Vianoce!

Každé Vianoce je čas pripomenúť si, ako Boh, ktorý nás tak veľmi miloval a nechcel, aby sme zahynuli, poslal svojho jednorodeného Syna, narodeného z Panny Márie, aby nás vykúpil z našich hriechov a otroctva. Preto slávime tieto Vianoce, aby sme sa podelili o lásku, radosť a pokoj v našich rodinách, štvrtiach a medzi našimi priateľmi. Vďaka tomu si uvedomujeme, že my všetci sme Božími deťmi, povolaní hlboko v našich srdciach prežívať rovnakú lásku, radosť a jednotu medzi nami.

Ako bratia a sestry v Pánovi, šírme toto posolstvo ľuďom, ktorých stretávame počas tohto vianočného obdobia.

 

Kancelária pre komunikáciu, Scala, Rím

 

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved