Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyPozdrav generálneho predstaveného P. Michaela k slávnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa

Pozdrav generálneho predstaveného P. Michaela k slávnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa

“V srdci spoločenstva, aby ho tvoril a udržoval, prebýva sám Vykupiteľ a jeho Duch Lásky. A čím užšia je ich jednota s Kristom, tým silnejšia bude jednota medzi nimi navzájom. (Konštitúcia 23)

Kiež by sme dnes boli vernými a prorockými svedkami Vykupiteľa!”

Michael Brehl CSsR

Preklad: Lukáš Michalovič CSsR

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier