Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pozdrav generálneho predstaveného P. Michaela k slávnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa

„V srdci spoločenstva, aby ho tvoril a udržoval, prebýva sám Vykupiteľ a jeho Duch Lásky. A čím užšia je ich jednota s Kristom, tým silnejšia bude jednota medzi nimi navzájom. (Konštitúcia 23)

Kiež by sme dnes boli vernými a prorockými svedkami Vykupiteľa!“

Michael Brehl CSsR

Preklad: Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved