Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posvěcení sošky Panny Marie v Tasovicích

V pondělí 11.6.2018 po večerní mši svaté v Tasovicích před klášterem redemptoristů posvětil P. Jan Sokulski novou sošku Panny Marie lurdské. Společně se přišli pomodlit a uctít si Pannu Marii farníci z Tasovic a Hodonic.

Obrazy nebo sochy Panny Marie symbolizují neviditelnou skutečnost přítomnosti Panny Marie v našem životě. Kdykoli se podíváme na její zobrazení, napomáhá nám to k tomu, abychom ji v duchu pozdravili, na chvilku se s ní setkali, poděkovali jí za její lásku, přítomnost a přímluvu. Také nás viditelná připomínka přítomnosti naší Matky pobádá, abychom se modlili za sebe, své blízké i svět, abychom se ještě více svým životem, smýšlením a slovem přiblížili k jejímu Synu Ježíši Kristu.

Každý obraz nebo soška Panny Marie poukazuje na nějaké tajemství jejího neposkvrněného srdce. Tak se někdy modlíme k Panně Marii s akcentem prosby o jednotu křesťanů, jindy si uvědomujeme, že je naší Matkou, která nám neustále pomáhá, jindy zase se k ní utíkáme jako k útočišti hříšníků. Můžeme se v duchu pomodlit k naší Matce Marii, která je naší Matkou, pečující o náš věčný i časný život:

Nebeská Matko, s velkou důvěrou dnes k tobě přicházím prosit o tvou pomoc. Nespoléhám se na své zásluhy a dobré skutky, ale jedině na nekonečné zásluhy Pána Ježíše a tvou, ničím nenahraditelnou mateřskou lásku.

Ty, Matko, ses dívala na rány našeho Vykupitele a na jeho drahocennou krev za mě prolévanou. Tvůj umírající Syn mi dal za Matku tebe. Nejsi snad pro mě Ustavičnou pomocnicí, jak si tě ctím ve svém srdci? Matko ustavičné pomoci, vroucně tě proto prosím pro bolesti a smrt tvého Božského Syna, pro nevýslovné utrpení tvého srdce, vypros mi u Syna té milosti, po které teď tak velmi toužím a kterou nutně potřebuji … (možnost předložit Marii své osobní prosby)

Nejdražší Matko, ty víš, jak mi touží dát Ježíš, můj Spasitel, všechno ovoce vykoupení. Ty víš, že tyto poklady byly vloženy do tvých rukou, abys mi je rozdělovala. S důvěrou proto od tebe očekávám, Matko nejmilejší, že mě i nyní vyslyšíš a budu s radostí oslavovat tvé milosrdenství po celou věčnost. Amen.

Zdroj: www.tasovicefarnost.cz

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved