Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Poprad – misie

Poprad (Spišská diecéza) 24. 9. – 2. 10 2016 – Misie

Farár: dekan Andrej Borsík, štyria kapláni – z nich najviac angažovaní Peter Matis aPavol Forgáč. Misií sa zúčastňovali aj Pavol Majzel (dôchodca) a Jozef Kapinaz farnosti Poprad-Stráže.

Misie vykonali dva tímy redemptoristov: Konkatedrála: P. Michal Zamkovský, P. Martin Macko, P . Martin Zanovit, vypomáhali pátri z Podolínca (Režný, Novák a Bylik). Jeden deň bol pomôcť aj o. Pavol Tomko. V Kostole sv. Cyrila a Metoda na Juhu bol P. Peter Hertel, P. Peter Slobodník, P. Václav Hypius, vypomáhal P. Ján Zoričák.

Misie boli veľmi dobre pripravené cez predmisijný týždeň (v stredu 14. 9. bola krížová cesta v Kvetnici ako odprosenie za hriechy mesta, potom počas večerov modlitby a adorácie). Pozvania pre ľudí boli cez bilbordy, cez televíziu i sociálne siete a tiež cez cca 10000 letáčikov roznášaných po bytoch.

Preto už na prvých omšiach v sobotu večer bolo pomerne veľa ľudí v kostoloch. Vnedeľu bol okrem omší spoločný program pre mladých (na Juhu) apre ženy v konkatedrále. Mladých nebolo tak veľa, ale na stretnutí popoludní som ešte toľko žien na misiách nevidel ako tu v Poprade. Mužov bolo čosi menej v pondelok, ale boli rozdelení v dvoch kostoloch.

Cez celý týždeň prichádzalo do chrámov veľa ľudí nielen z Popradu, ale aj z okolia a tak bolo aj dosť spovedania. Ako tak sme to zvládli, lebo mnohým sa bolo treba viac povenovať. Na svätých omšiach s deťmi bolo čosi detí, ale viac dospelých a mamičky s malými deťmi. Veľmi nám tu pomohli laici z Rieky života a z Calvary, ktorí mali tiež celý týždeň programy v školách. Pavol Coch to už sám koordinoval s katechétmi, čo nám veľmi uľahčilo prácu.

V piatok ráno bol veľký nával starších a chorých na sviatosť pomazania (cca 900 ľudí), preto nám vypomohli aj domáci kňazi. Večer bolo na obnovu sľubov 125 manželských párov v konkatedrále a 85 na Juhu. Po svätej omši bolo pre celé mesto i okolie stretnutie s mladými a bolo ich pomerne dosť a program s Riekou života bol jeden z najlepších aký som zažil. Mladí boli otvorení, angažovaní a povzbudení.

Záverečná omša bola vonku pri Aréne. Bolo ideálne počasie (dážď prišiel až večer), všetko bolo kaplánmi dobre pripravené, zbor spieval vhodné piesne, prišlo veľa ľudí – cca 3-4 tisíc. Slávnosť Povýšenia kríža, kde sme požehnali misijný kríž a malé krížiky ľuďom prebehla veľmi dôstojne.

Počas misii sme boli ubytovaní v hoteli Tatra, kde sme mali aj stravu a mohli sme prežívať rehoľné spoločenstvo. Jeden večer sme boli na fare a nedeľný obed bol v Smokovci- tak sme trochu prežili aj kňazské spoločenstvo. Treba poďakovať farárovi Ondrejovi Borsíkovi a kaplánom (hlavne Petrovi) za ideálne podmienky. Popradčania nás milo prijali a radostne prežívali s nami meniny (Václav, Michal), a vôbec boli štedrí. V sobotu sme stihli (Václav, Michal a obaja Petrovia) túru na Zbojnícku chatu.

P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved