Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ponúkame vám rozjímania sv. Alfonza s modlitbou duchovného prijímania

Cirkev nás v pôstnom čase vyzýva k prehĺbeniu modlitby. Aj zákaz verejného slávenia bohoslužieb môže byť pre nás príležitosťou nájsť si viac času pre nášho Pána v osobnej modlitbe. Hoci v týchto dňoch nemôžeme Ježiša prijímať vôbec alebo aspoň nie tak často ako sme by sme chceli, od Jeho lásky nás nič nemôže odlúčiť (porov. Rim 8, 35) a aj naďalej Ho môžeme prijímať duchovným spôsobom. My redemptoristi vám k tomu chceme ponúknuť modlitbovú pomôcku. Je to 31 modlitieb sv. Alfonza nazvaných Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky, z ktorých každá po nádhernom rozjímaní obsahuje modlitbu duchovného prijímania. Alfonzove Návštevy sú jeho ľúbostnými listami adresovanými Ježišovi a nám môžu pomôcť vstúpiť do rozhovoru s Pánom v modlitbe. Rozjímania sú pretkané citátmi s Písma a slovami rôznych svätcov, po duchovnom prijímaní vždy nasleduje modlitba k Márii. Môžeme sa pomocou nich modliť pred svätostánkom, pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou, ale aj doma vo svojej izbe, ako nás k tomu pozýva Ježiš v evanjeliu (porov. Mt 6, 6). Alfonzove Návštevy sme pre vás pripravili vo forme niekoľkominútových zvukových nahrávok a každý deň budeme zverejňovať jednu. Nájdete ich v našich podcastoch. Nech každého, kto ich bude počúvať, na príhovor sv. Alfonza a Matky ustavičnej pomoci naplní Duch Svätý a pomôže mu prijať Ježiša do svojho srdca.

Modlitba duchovného prijímania sv. Alfonza: „Môj Ježiš, verím, že si v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a chcel by som ťa prijať do svojho srdca. Teraz ťa však nemôžem prijať sviatostne, preto ťa prosím, príď mi aspoň duchovne do srdca! Objímam ťa, ďakujem ti a v láske sa s tebou spájam. Nedaj, aby som sa od teba odlúčil!

(Svätý Alfonz Mária de Liguori: Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky. Bratislava : Lúč, 2016)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved