Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pomoc ukrajinským utečencom na Svatej Hore

Súčasná vojnová situácia prinútila mnohé rodiny opustiť Ukrajinu. Utečenci začali prichádzať aj do Příbrami. Niekoľko miest na ubytovanie ukrajinských utečencov ponúkli redemptoristi v exercičnom dome a zopár i priamo v budove svojho kláštora. Okrem ubytovania je tam k dispozícii aj celodenná strava. Na zabezpečení potrebného ubytovania redemptoristi spolupracujú s Charitou a novozriadeným Regionálnym centrom pomoci pre Ukrajinu v Příbrami. Pomáhajú im tiež s vybavovaním na úradoch.

Od piatku 4. marca sú tam ubytované najmä matky s deťmi. Viaceré z nich sa po krátkom čase vydali ďalej na západ (Francúzsko, Holandsko, Írsko a i.).

Okrem Svatej Hory naša provincia pomáha utečencom z Ukrajiny aj v ďalších komunitách:

Náš dom v Kostolnej-Záriečí je k dispozícii pre ubytovanie utečencov z Ukrajiny. Zatiaľ nebolo potrebné túto ponuku realizovať.

V Kostole sv. Kajetána v Prahe sa každú nedeľu slúžia sv. liturgie pre Ukrajincov.

Komunita v Gaboltove zorganizovala viacero zbierok vecí a odviezla ich na Ukrajinu. Na niekoľko
dní prichýlila aj rodiny s deťmi v priestoroch komunity.

Komunita v Radvani a spoločenstvo Shekinah pracovali ako dobrovoľníci na slovensko-
ukrajinskej hranici.

Okrem toho sme finančne podporili našich ukrajinských spolubratov prostredníctvom generalátu. V tejto pomoci chceme pokračovať aj naďalej. Ak chcete pomôcť, je možné prispieť tu:

Zdroj: P. David Horáček CSsR, https://svata-hora.cz/2022/03/10/svata-hora-ukrajinskym-uprchlikum/

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Príbuzný článok: Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved