Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Počas slávnosti Panny Márie Snežnej v Bratislave-Kalvárii bude kázať P. Peter Kvetan

Bratislava 5. augusta (TK KBS) Farnosť Panny Márie Snežnej v Bratislave-Kalvárii pozýva na trojdňovú slávnosť Panny Márie Snežnej, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 7. augusta 2016.

PIATOK 5. augusta 2016:
– 17:15 h Ruženec v Lurdskej jaskyni
– 18:00 h Slávnostná svätá omša zo sviatku Panny Márie Snežnej (celebruje P. Samuel Lovás, OP – novokňaz)

SOBOTA 6. augusta 2016:
– 15:00 h Rozjímavý ruženec v Lurdskej jaskyni
– 16:00 h Fatimská svätá omša (celebruje vdp. Milan Blaho, farár Holice)
– 16:45 h Modlitbová vigília zo slávnosti Panny Márie Snežnej spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
– 18:00 h Slávnostná svätá omša vigílie sviatku (celebruje P. Peter Kvetan, CSsR – novokňaz)

NEDEĽA 7. augusta 2016:
– 7:30, 9:00 h Sväté omše zo slávnosti
– 10:15 h Slávnostný ruženec a loretánske litánie
– 11:00 h Slávnostná svätá omša zo sviatku Panny Márie Snežnej (celebruje P. Chryzostom Kryštof, OP – správca farnosti)
Po svätej omši stretnutie a pohostenie farníkov na dvore farského úradu
– 17:00 h Svätá omša zo slávnosti

Zdroj TKKBS

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved