Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Po stopách blahoslaveného Petra Dondersa v Suriname

Misionári redemptoristi sú už 156 rokov prítomní v Suriname, v regióne, kde blahoslavený Peter Donders pracoval s vykorisťovanými a marginalizovanými ľuďmi. Misia v tomto regióne zostáva v starostlivosti Únie redemptoristov Brazílie. Vzhľadom na proces reštrukturalizácie v kongregácii túto zodpovednosť teraz preberá nová provincia RJ-SP-BA.

Misionár-redemptorista z provincie Rio, P. Fagner Dalbem CSsR, prišiel do Surinamu v októbri 2020 a odvtedy sa venuje štúdiu holandského jazyka a pastoračnej práci. V tomto rozhovore kňaz rozpráva niektoré zaujímavosti z tejto skúsenosti v Suriname.

Ako pracujete v Suriname? Ako sa delíte o svoje pastoračné aktivity?

V Suriname sme štyria misionári: ja, P. Ricardo (provincia São Paulo), P. Patricio (provincia Denver/USA) a P. Dionisio (provincia São Paulo). Sme prítomní v troch farnostiach: sv. Alfonza, kde je farárom P. Ricardo; farnosť sv. Klementa, kde som farárom ja; a farnosť Panny Márie Nazaretskej, kde sú Brazílčania a kde je farárom P. Patricio. Pracujeme aj s ľuďmi latinskoamerického pôvodu, ktorí hovoria po španielsky, prostredníctvom omší a pastoračnej práce.

Aké sú skúsenosti s prácou v misii v Suriname?

Bolo to náročné kvôli kultúre, vzdialenosti od domova a hlavne kvôli jazyku. Holandčina je ťažká, a to je asi najväčšia výzva. Ale sme misionári a je to aj veľká radosť slúžiť Bohu a dávať zo seba to najlepšie.

Máte nejakú zaujímavosť alebo skutočnosť, ktorá vás počas tohto obdobia poznačila?

Najviac ma prekvapili rôzne jazyky. Okrem holandčiny ľudia hovoria niekoľkými ďalšími jazykmi. V Suriname je to prirodzené. Deti hovoria anglicky, holandsky a dialektmi krajiny. Je to fascinujúce, keď sa medzi sebou rozprávajú, a je to fakt, ktorý ma naozaj zasiahol.

Povedzte nám o niektorých charakteristických situáciách, ktoré odlišujú surinamskú tradíciu od brazílskej, najmä v náboženskej oblasti.

V katolíckej náboženskej oblasti sa najviac líši to, čo v Brazílii nazývame pohreb. Pre nich je to ako veľký spoločenský moment, pri ktorom všetko pripravujú veľmi zoširoka. Kým v Brazílii pohrebný obrad trvá približne 10 až 20 minút (ak nejde o omšu s prítomnosťou tela), v Suriname trvá viac ako hodinu. Je tu niekoľko rečí a veľa piesní a kňaz má niekoľko druhov požehnania. Počas pandémie sa rozšírilo video, na ktorom niektorí muži tancujú pri nesení rakvy na pohrebe. Pochádzalo zo Surinamu. Snažím sa pochopiť, čo táto oslava so zosnulými znamená.

Čo vás najviac zaujalo na miestnych ľuďoch?

Ľudí definuje ich kultúra. V Suriname sa miešajú rôzne národy z mnohých miest, napríklad z Indonézie, krajín Latinskej Ameriky a európskych krajín. Žijú tu národy s rôznymi kultúrami a jedlami, ktoré sú všetky dobre rozpoznateľné. Identitu každého z nich môžete identifikovať.

Aký odkaz zanechal blahoslavený Peter Donders, redemptorista, ktorý stále ovplyvňuje misiu v Suriname?

Blahoslavený Peter Donders zanechal v Suriname významnú stopu. Prišiel z Holandska a usadil sa v Suriname, kde chcel zostať s malomocnými v oblasti ďaleko od Batávie, kde som mal možnosť sa s nimi stretnúť. Rozhodol sa žiť medzi nimi a zostal tam až do svojej smrti. Bola to jeho identifikácia, tu sa cítil byť povolaný. Schopnosť Petra Dondersa inkulturovať sa a byť nablízku tým najopustenejším poznačila ľudí i duchovenstvo. Rozhodnutie byť tam, kde je to najviac potrebné, s najviac trpiacimi a odstrkovanými ľuďmi, robiť to najlepšie, čo sa dá: to je to, čo nás poznačuje a vyzýva pokračovať v misii blahoslaveného redemptoristu Petra Dondersa.

Autor: Brenda Melo (rozhovor s P. Fagnerom Dalbem CSsR)

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved