Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Piesňou chcem Božie meno osláviť…

„Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi.“ (Ž 69, 31)

V sobotu 22. augusta 2020 sa v Podolínskom kláštore nahráva ďalší album chválových piesní. Po dlhšej príprave v štúdiách sa dnes koná finálne nahrávanie pri modlitbe v kostole za účasti spoločenstiev Rieka života i Calvary z Bratislavy a s odbornou pomocou spoločenstva Piar Prievidza. Dávam tento oznam preto, lebo vnímam, že sa jedná o veľmi dôležitú evanjelizačnú a misijnú činnosť redemptoristov, a preto ju odporúčame do vašich modlitieb.

Mnohí hovoríte, ako vám piesne chvál z predošlých albumov pomáhajú žiť hlbšie svoju vieru a pomáhajú vám v rôznych situáciách života modliť sa a oslavovať Boha. O niečom vieme, niečo nám tu môžete napísať, ale Pán Boh vie, akú silu evanjelizácie majú v sebe tieto piesne chvál. Ony totiž nepovstávajú kdesi v kanceláriách, ale vychádzajú zo života spoločenstva. Tieto piesne vyjadrujú to, čím misijné spoločenstvo práve žije a čo ho nesie. Za každou tou piesňou je príbeh viery jej autora, príbeh viery prekladateľa a príbeh viery spoločenstva. Tým sa delíme a je to len časť veľkého bohatstva milosti, ktoré nám Pán dáva. Vnímame, že Rieka života postupne mohutnie do šírky aj do hĺbky, a práve cez piesne chvál otvára mnohým priestor vstúpiť viac do tej „šírky a dĺžky, hĺbky a výšky Kristovej lásky, ktorá prevyšuje všetko naše chápanie“.

Hudba a pieseň totiž majú skrytú moc, ktorá ovplyvňuje človeka. Ktosi napísal, že všetky revolúcie v spoločnosti posledných dôb predchádzali hudobné revolúcie. Často však neboli ako signál zachytené. Dôvod, pre ktorý hudba tak mocne vplýva na ľudí, je v tom, že obchádza rozum a preniká priamo do duše akýmisi skrytými kanálmi. Nepodlieha cenzúre rozumu a potom aj vôle, lebo ľudia uchvátení hudbou nerozmýšľajú. Jednoducho ju prežívajú. Preto je tak dôležité, akú hudbu počúvame a čo nás ovplyvňuje. Hovorí sa, že hudbou a tancom Boh tvoril svet. Ona je jazykom raja a hudba bude aj jazykom neba, univerzálnym jazykom. Pripomeňme si, že v srdci Biblie je ľúbostná kniha, ktorá sa nazýva Pieseň piesní a ona je rečou mystikov.

S radosťou priznávam, že v posledných mesiacoch, keď som veľa času trávil doma v izolácii (kvôli pandémii), ale aj na lôžku v bolestiach (operácie očí), ma neskutočne posilňovali piesne chvál. Ja viem, že je ich veľké množstvo od rôznych skupín a autorov, ale pre mňa boli predsa najbližšími piesne Rieky života, lebo mi pripomínali aj históriu a príbeh tohto misijného spoločenstva. Tu som mal možnosť zachytiť v duši a vo viere aj víťaznú pieseň neba, kam každý z nás smeruje: Anjeli pred trónom Ti spievajú, svoj hlas k nim pridáme Tebe na slávu… Vždy chvály svätých sú Ti vzdávané, my s nimi pokorne ich refrén spievame: Svätý, Svätý, Svätý… Nech teda aj nový album chvál bude pre mnohých pozvaním spievať refrén nebeskej chvály teraz tu a naveky v nebi.

P. Michal Zamkovský CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved