Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Peter Donders a skutky milosrdenstva

Redemptoristická rodina si 14. januára pripomína pamiatku bl. Petra Dondersa CSsR. Pri tejto príležitosti ponúkame krátke zamyslenie o našom blahoslavenom spolubratovi.

Peter Donders mal veľký kazateľský talent. Napriek tomu nám okrem svojich listov nezanechal žiadne spisy. Bol mužom skutkov, príkladom toho, ako praktizovať sedem klasických skutkov milosrdenstva.

Z Paramariba (hlavné mesto štátu Surinam; pozn. prekl.) Peter Donders navštevoval otrokov na plantážach, nakoľko mu to bolo dovolené. Ani malomocní, ktorí boli privezení na vzdialené a spočiatku neprístupné miesta, nemali možnosť zdržiavať sa tam, kde chceli. Návrat do obývaného sveta pre nich nebol možný. Peter Donders sa vydal na cestu, ktorá mu už nikdy nedovolila vrátiť sa do Holandska a žil medzi malomocnými v Batávii 27 rokov.

Pomáhal im jesť a piť, pretože pre ľudí, ktorým malomocenstvo rozožralo prsty, to bolo ťažké. Snažil sa zabezpečiť lepšiu stravu pre tých, ktorí si ju už sami nedokázali zaobstarať.

Staral sa o chorých a pomáhal im obliekať sa.

Peter Donders, ktorého po príchode do Surinamu nadšene privítali, vyjednal pre malomocných lepšie ubytovanie v Batávii. Tí spočiatku nemali vo svojich chatrčiach drevené podlahy a preto často sedeli doslova v blate.

Mnohých z tých, ktorí zomreli, sprevádzal na cintorín, kde mal byť nakoniec pochovaný aj on.

Modlitba

Drahý a súcitný Bože,
ďakujeme ti za Petra Dondersa,
ktorý Ti zasvätil svoj život a slúžil všetkým,
ktorí boli diskriminovaní alebo opustení
pre chorobu alebo z iných dôvodov.
Tomuto pokornému misionárovi a kňazovi si dal
otvorené srdce pre všetkých ľudí
bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo pôvod.
Takto kráčal v šľapajach Ježiša Krista, Tvojho Syna,
skrze ktorého si konal zázraky dobra medzi nami.
Daj, aby aj dnes ľudia zažívali zázraky uzdravenia a spasenia
na príhovor blahoslaveného Petra Dondersa a aby sa mu dostalo uznania ako jednému z Tvojich svätých
ktorý s tebou žije po celú večnosť.
Amen.

Zdroj: www.cssr.news, preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved