Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pěší pouť na Turzovku

V sobotu 14. října se uskutečnila pěší pouť, kterou organizovala mládež děkanátu Frýdek. Této akce se zúčastnilo 30 mladých a P. Jan Zoričák. Sešli jsme se v sedm hodin ráno v Místku na zastávce Anenská. Měli jsme v plánu jet z Anenské na Bílou autobusem, ale situace se lehce změnila. Autobus byl plně obsazen lidmi (houbaři), a tak naši vedoucí okamžitě vymysleli náhradní řešení. Vydali jsme se autobusem od Polikliniky na Visalaje a odtud již putovali pěšky do Turzovky.

Z Visalají na nás čekala asi 23 kilometrů dlouhá trasa ke kostelu. Během trasy jsme si užili spoustu zábavy. Odpoledne jsme konečně doputovali ke kostelu na Turzovce, kde jsme slavili mši svatou a modlili se růženec. Modlitba růžence je s tímto poutním místem spojena.

Panna Maria se zde sedmkrát zjevila hajnému Matúšovi Lašutovi. Lašut se vždy před začátkem služby pomodlil u mariánského obrázku. Jednou ještě před koncem modlitby spatřil záblesk a poté Marii. Nemluvila, dorozumívala se jen gesty. Lašut měl přibít tři odhrnuté laťky z plotu. Později si uvědomil, co po něm Boží matka chce- modlitbu růžence, časté přijímání svátostí a přátelství ke všem lidem okolo sebe. Maria mu ukázala i mapu světa. Na mapě zeměkoule viděl tehdejší svět, který se stával horším a dobra ubývalo. Poté viděl i mapu světa, kdyby se lidé více modlili růženec – celý svět by žil v míru a radosti. Lašut také viděl Ježíše Krista a poté ležel tři hodiny na zemi v bezvědomí. Když se probral, našel bílý růženec a uměl se slavný růženec modlit. Později měl Lašutův soused zvláštní sen – dostal pokyn, aby na Turzovce našel léčivý pramen. Až na třetí výzvu v noci zareagoval a šel pramen hledat do lesa. Neznáma žena mu pověděla, kde má hledat a léčivý pramen opravdu našel. Existují stovky výpovědí o uzdravení rakoviny, srdečních nemocí, krvácení do mozku nebo zrakovýh vad.

My jsme se k pramenu v lese také vypravili a pokračovali již za tmy. Před sebou jsme měli ještě asi šestikilometrovou trasu k zastávce. Dobíhání na zastávku a cesta černým lesem ve tmě byl trochu adrenalinový zážitek se šťastným koncem.

Celá pouť byla obětována za rozhodování v našem životě. Četli jsme si pět ukázek z Mariina života. Ani Maria se dlouho nerozhodovala a s láskou plnila Boží vůli. I my bychom měli poslouchat Boží hlas ve svém životě, protože Bůh zná naši budoucnost a ví, co je pro nás správné. Také je potřeba se více modlit růženec, jako se jej začal modlit Lašut. V minulosti bylo již několik islámských invazí do Evropy a lidé byli vyzváni k modlitbě růžence a Maria vždy pomohla.

Společnou pouť jsme si všichni užili a věřím, že nás povzbudila k modlitbě za vlastní budoucnost.

Štěpánka Vidláková

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved