Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Páter Rogério kandidátom a bratom vo formácii: Nebojte sa povedať „áno“ Kristovi Vykupiteľovi, ktorý vás volá!

Bolo to 18 online stretnutí od februára do septembra, keď každý z kandidátov, postulantov, novicov a študentov s dočasnými či doživotnými sľubmi zo všetkých piatich konferencií mal možnosť vypočuť si, podeliť sa o skúsenosti a položiť otázky pátrovi generálovi a konzultorom – členom generálnej rady. Týchto stretnutí sa zúčastnilo približne 800 mladých mužov v rôznych fázach počiatočnej formácie. Ako záver a ovocie tejto skúsenosti P. Rogério Gomes adresoval list všetkým kandidátom na povolanie a bratom vo formácii Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Páter generál píše: „Posielam vám túto správu v mene Generálnej rady, Sekretariátu pre formáciu a koordinátorov konferencií. Robím tak z celého srdca, s vďačnosťou za vašu účasť a s vyjadrením povzbudenia na ceste, ktorú podstupujete prostredníctvom rozlišovania, aby ste sa stali misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa. Redemptoristická formácia sa prejavuje v piatich konferenciách Kongregácie. A každé vyjadrenie je kúskom, ktorý tvorí krásnu mozaiku redemptoristického povolania.“

„Kongregácia nechce „nadľudí“, ale hlboko ľudské osoby, ktoré z jednoduchosti svojho každodenného života urobia miesto pre Božie pôsobenie,“ píše páter Rogério. Zároveň povzbudzuje študentov, aby dbali o svoju pevnú osobnú formáciu a boli otvorení novým horizontom: „Nikdy sa nebojte učiť sa viac, aby ste mohli ohlasovať evanjelium stále novým spôsobom!“

Páter Rogério poukazuje na jednu zo súčasných výziev spoločnosti, ktorou je vytrvalosť v osobných záväzkoch a vzťahoch. Povzbudzuje kandidátov a mladých spolubratov, aby sa nevzdávali tvárou v tvár ťažkostiam a frustráciám: „Vytrvalosť si vyžaduje odolnosť, hlboké priľnutie srdca, rozlišovanie, ľudskosť, pokoru a otvorenosť voči druhým a Duchu. … Vytrvalosť zahŕňa celú bytosť s jej slabosťami a silnými stránkami a ochotu dať zo seba to najlepšie.“

Páter Rogério uzatvára svoj list inšpiratívnou výzvou: „Nebojte sa povedať ‚áno‘ Kristovi Vykupiteľovi, ktorý vás volá. Podeľte sa s ostatnými o radosť z toho, že ste redemptoristom. Radosť je našou vlastnosťou! Je to radosť, ktorá pochádza zo stretnutia s Vykupiteľom, a my sa o ňu delíme ohlasovaním jeho evanjelia. Povzbudzujte ostatných mladých ľudí, aby dali svoj život ako redemptoristickí misionári pre tých najopustenejších. A tí z vás, ktorí už ste v našich formačných centrách, vytrvajte až do konca a šírte radosť z evanjelia! Nie ste číslo, máte svoju tvár a ste pre Kongregáciu dôležití!“

Zdroj: Scala News, Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved