Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Páter Jozef Šíma CSsR odišiel na večnosť

Svoju dušu odovzdal Vykupiteľovi v predvečer slávnosti Zvestovania Pána vo veku 91 rokov.

P. Šíma sa narodil 24. decembra 1930 v Kostolnej pri Dunaji. Oženil sa s Teréziou Elischerovou, s ktorou mal štyri deti: dcéru Beátu (†2021), synov Mária, Jozefa a Pavla (†2005). Po smrti manželky, v roku 1977, pociťoval volanie k rehoľnému a kňazskému životu. Absolvoval tajnú prípravu a teologickú formáciu, po ktorej 27. decembra 1984 zložil večné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Diakonskú a kňazskú vysviacku prijal 17. marca 1985 v Novej Lehote z rúk biskupa Petra Dubovského. Zomrel zaopatrený sviatosťami v predvečer slávnosti Zvestovania Pána v Žiline.

So zosnulým sa rozlúčime v stredu 30. marca 2022 o 11.00 svätou omšou spojenou s pohrebnými obradmi, v Dome smútku v Nitrianskom Pravne.

Oltárnym spolubratom ďakujeme za sv. omše, rehoľným bratom a sestrám i veriacim za modlitby.

Redemptoristi a smútiaca rodina

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved