Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Páter Janok na krátkom preliečení v nemocnici v Martine

Dnes odIšiel na krátke preliečenie do nemocnice v Martine náš starší spolubrat P. Ján Janok.

Spomeňte si prosíme, na neho v modlitbe. Ďakujeme

REDEMPTORISTI

P. Ján Janok, CSsR – Z rozhovoru s kňazom, ktorý slúžil v nemocniciach

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved