HomeNovinkyPáter Ján Janok odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Páter Ján Janok odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Vo veku 90 rokov odovzdal dnes svoju dušu Vykupiteľovi P. MUDr. Ján Janok CSsR, kňaz – redemptorista.

Copiosa apud eum redemptio

P. Ján Janok sa narodil 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Vo veku 11 rokov začal v Bratislave gymnaziálne štúdiá, v ktorých pokračoval v Podolínci, Kežmarku, Michalovciach a Rožňave. V roku 1946 vstúpil do noviciátu Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Českých Budějoviciach. Po zložení prvých rehoľných sľubov pokračoval vo formácii v Obořišti, tú však prerušilo prenasledovanie rehoľných spoločenstiev komunistickým režimom. V roku 1950 odmietol nastúpiť do štátom zriadeného seminára, a preto bol po internácii na Králikách odvedený do PTP v Komárne a Hájnikoch a neskôr vystriedal viaceré civilné zamestnania. V roku 1961 ukončil štúdium medicíny na Karlovej Univerzite v Prahe a do roku 1968 pracoval ako lekár – hygienik. V príprave na kňazstvo pokračoval v seminári v Litoměřiciach, kde bol 28. februára 1971 vysvätený biskupom Štěpánem Trochtou. Po získaní štátneho súhlasu pôsobil v Košiciach, Liberci, Bíline a v Košickej Novej Vsi. V roku 1986 bol zvolený za viceprovinciála Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa a po Nežnej revolúcii sa  podieľal na obnovení života redemptoristov na Slovensku. Roky požehnanej staroby prežil v Bratislave, kde s radosťou viedol kňazský a komunitný život, staral sa o rehoľný dorast, duchovne viedol členov hnutia Fokoláre, vypomáhal a slúžil chorým v nemocniciach.

Dátum pohrebných obradov bude zverejnený v najbližších dňoch.

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier