Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Zamkovský: Ďakujeme vám, mamky!

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V tomto roku nemáme možnosť priameho stretnutia na misiách, a tak aspoň týmto spôsobom vás chceme pozdraviť.

Mamka s dieťaťom alebo aj s viacerými deťmi, všetci majú rúška a iba očká im svietia. Stretávame ich na uliciach, na detských ihriskách, vidíme ich v televízii a tiež  na domácich videách. Ako nás to – a nielen nás starších – povzbudí, že máme nádej a máme budúcnosť. Budúcnosť je tam, kde sú deti a pri nich mamky. Ďakujeme vám.

Ako len aj v tejto dobe, drahé mamy, potrebujete povzbudenie, ale slovo, ktoré v živote potrebujeme, si nevieme dať sami. Tak tu uvádzam krásne slová o poslaní matiek a vôbec žien (lebo každá je žena je matkou) troch významných mužov – pápeža Františka, teológa Balthazara a profesora Krčméryho.

„Spoločnosť, ktorá nemá matky, by bola nielen chladnou spoločnosťou, ale aj spoločnosťou, ktorá stratila srdce, ktorá stratila „chuť rodiny.“ Spoločnosť bez matiek by bola spoločnosťou bez zľutovania, ktorá by ponechala miesto iba suchej vypočítavosti a špekuláciám. Matky sú najsilnejším protiliekom na individualistické a egoistické sklony. Matky, dokonca aj v tých najhorších chvíľach, vedia prejaviť nehu, dokážu bez zaváhania objať a podržať svoje detí v utrpení. Sú to matky, ktoré doslova dávajú život, aby sa nijaké z ich detí nestratilo,“ povedal pápež František v homílii na sviatok Bohorodičky v roku 2017 a pritom poukázal na Máriu-Bohorodičku: „Mária nám dala materské teplo, to teplo, ktoré nás objíma uprostred ťažkostí, materské teplo, ktoré nikomu a ničomu nedovolí vyhasiť v lone Cirkvi revolúciu nežnosti započatú jej Synom.“

„Celá Cirkev je mariánska,“ pripomína teológ Balthazar. Aj keď sú v Cirkvi rôzne povolania a úlohy, Mária je obrazom celej Cirkvi (pri nej používame ženský rod), nie Peter. Lebo Cirkev začala od Márie, od jej viery a ona pozostáva v srdci Cirkvi, odkiaľ vyžaruje na všetkých. Aké dôležité miesto patrí teda ženám v Cirkvi. Žena je na počiatku – Vtelenie, ženy prijímajú Ježiša v dome, zahŕňajú ho svojou priazňou. Ženy ako prvé ohlasujú tomuto svetu pravdu o zmŕtvychvstaní, žena Lýdia, ktorej Pán otvoril srdce na evanjelium, je prvou kresťankou v Európe. To nie je pravda, že žena má iba rodiť deti, vychovávať ich a v tichosti srdca sa modliť. Je to krásne, ale jej úloha v Cirkvi je oveľa väčšia. V Cirkvi nejde predovšetkým o moc, ale o vieru a jednotu s Bohom, aby všetci uverili tak ako Mária. Bez tohto ženského rozmeru sa Cirkev stáva inštitúciou, kde potom prevládajú procedúry a moc. Prítomnosť žien pripomína Cirkvi, že všetko sa začína od vzťahov. Tak Cirkev začala od Márie, nie od Petra, nie od budov a predpisov. Zaiste je tu veľká úloha Petra a hierarchickej zložky, ale potrebujeme viac odkrývať veľkú úlohu žien a matiek, lebo bez Márie niet Cirkvi a ona aj cez mnohé ženy a matky dáva Cirkvi materskú tvár, nehu a teplo. Ďakujeme vám!

A je tu ešte svedectvo profesora Vladimíra Krčméryho. Jemu chcem mimoriadne poďakovať za mocné, presvedčivé svedectvo viery, ktoré vydáva pred celým národom v týchto dňoch. Je pre nás, redemptoristov, potešením, keď vidíme nášho „farníka z Céčka“ vystupovať v tomto čase krízy tak odborne, ale aj tak kresťansky, čo prináša nádej mnohým bezradným ľuďom. Vieme o tom.

A profesor Vladimír Krčméry v rozhovore pre Denník N 8. 5. 2020 (oplatí sa prečítať ho celý) hovorí: „Chcel by som spomenúť pani prezidentku, ktorá je v prieskumoch najdôveryhodnejšia. Je to fenomén, ktorý málokto rozpoznal. Ide o fenomén silných žien. Vždy sa študentov pýtam, ako sa začína nemecká hymna… nemecká hymna sa začína ‚Povstali sme z ruín‘. Najsilnejšiu ekonomiku a krajinu po druhej svetovej vojne vybudovali ženy a deti, lebo muži boli mŕtvi alebo v zajatí. Vybudovali ju z ruín. A fenomén silných žien vidím aj dnes. Máme Angelu Merkelovú, predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, máme množstvo osvietených kráľovien. A som rád, že tento fenomén sa už ujal aj u nás a máme pani prezidentku. To je dobrý znak, lebo ak máte silnú ženu v politike, vie vybalansovať prechod medzi starými a novými vládami. Vie naznačiť, na aké veci treba na chvíľu zabudnúť, ale aj zdôrazniť veci, kde treba spravodlivosť… Potrebujeme silné ženy, aby tlmili názorové rozdiely a vyjadrenia, ktoré nevieme dobre vysvetliť alebo pochopiť.“

Potrebujeme silné ženy v politike, v Cirkvi, ale aj v rodinách a vďaka Bohu stále ich máme dosť aj na Slovensku. Stretávame ich, počúvame ich a obdivujeme ich, lebo často zvládajú nemožné. Ďakujeme vám všetkým a vyprosujeme požehnanie, trpezlivosť a blízkosť Vzkrieseného Pána, ktorý ako nový Adam dáva istotu každej žene, každej Eve – matke žijúcich.

P. Michal Zamkovský CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved