Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Viktor Mišuth oslávil 25 rokov kňazstva

Naši spolubratia Viktor Mišuth a Peter Slobodník prijali 20. júna 1998 v Podolínci kňazskú vysviacku. Tento rok tak oslavujú 25. výročie svojho kňazstva. Páter Viktor ďakoval za dar povolania so spolubratmi v komunite Puškinova v Bratislave, kde už niekoľko rokov pôsobí. Predtým slúžil v komunitách redemptoristov v Nimnici, Kostolnej, na Starých Horách a u sestier uršulínok v Suchej nad Parnou.

V pondelok 19. júna 2023 večer v kostole sv. Cyrila a Metoda celebroval Eucharistiu na poďakovanie za štvrťstoročie svojej kňazskej služby. Slávnostným kazateľom bol provinciál P. Jozef Mihok, ktorý vo svojej homílii hovoril o zmysle kňazstva podľa spirituality a teológie zakladateľa redemptoristov sv. Alfonza. Kňaz má podľa neho zjavovať Božiu blízkosť ľuďom, tak ako to neúnavne robí P. Viktor vo svojej službe v nemocniciach na Kramároch. P. Jozef zároveň prosil o odpustenie, ak redemptoristi a kňazi nezjavovali Božiu blízkosť, ale naopak zraňovali. Nakoniec ďakoval za dar viery a kňazstva, za P. Viktora a prosil, aby Pán poslal robotníkov na žatvu, ktorí budú zjavovať Jeho blízkosť voči svetu.

Text: br. Lukáš Michalovič CSsR

Foto: Pavel Kováč

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved