Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Jozef Mihok o charizmatickom kresťanstve

Denník Štandard priniesol na konci mája rozhovor s P. Jozefom Mihokom CSsR. Hovorí o tom, či sú charizmatici reakciou na sekularizmus, do akej miery v charizmatickom kresťanstve pôsobia emócie, ako funguje dar jazykov a dar poznania. Na otázku, akú veľkú ranu utrpela cirkev na Slovensku a koľko bude trvať, kým sa trochu zahojí, P. Mihok odpovedá: „Myslím si, že oveľa dôležitejšie bude zistiť, koľko ľudí za tento rok rástlo na ceste svätosti. Sčítanie ľudu je veľmi dôležité a je dôležité aj to, aby sme sa prihlásili k viere. To všetko je zásadné. Ale v tejto miestnosti, kde nahrávame tento rozhovor, sú dva obrazy – svätých Gerarda a Alfonza – jednotlivcov, ktorí zmenili dejiny. Častokrát mnohé veci menia konkrétni jednotlivci. Ak počas tohto roka boli ľudia, ktorí ako jednotlivci rástli vo svätosti, ich dedina či mesto sa môže oveľa viac obnoviť. Môže byť oveľa viac premenená. Je dôležité, aby sme sa pozerali na počet, veľkosť spoločenstva. Je to jedno zo zásadných kritérií. Ale ak sa kňaz v danej farnosti denne modlil za svoju farnosť viac, neviem, čo sa tam stane. Môže tam prísť veľké prebudenie. Farnosť sa môže obnoviť. Poznám konkrétnych ľudí, ktorí sa dokázali vnútorne premeniť, lebo museli byť sami so sebou. A očakávam, že ich zrelosť sa o päť rokov prejaví tak, že v tých miestach budú oveľa živšie farnosti a komunity.“

Celý rozhovor si môžete prečítať tu.

Foto: Patrícia Falbová, Denník Štandard

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved