Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Brehl: Modlime sa spoločne za mier!

Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii,

dnes vám píšem s osobitnou naliehavosťou. Predpokladám, že väčšina z nás si je vedomá rastúceho napätia na hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom a pokračujúceho úsilia o vyriešenie tejto situácie bez vypuknutia ďalších násilností. Je zrejmé, že táto situácia by mohla mať dôsledky, ktoré ovplyvnia celý európsky kontinent, ale môže mať aj väčší dosah na náš zranený svet.

Pápež František v nedeľu vyslovil „úprimnú výzvu všetkým ľuďom dobrej vôle, aby pozdvihli svoje modlitby k všemohúcemu Bohu, aby každá politická akcia a iniciatíva slúžila ľudskému bratstvu viac než nejakým jednotlivým záujmom… Z tohto dôvodu a s veľkým znepokojením, vidiac súčasné napätie, navrhujem, aby streda 26. januára bola celosvetovým dňom modlitieb za mier.“

Tu v Ríme generálne vedenie opakuje túto starosť Svätého Otca. Z tohto dôvodu aj ja srdečne vyzývam všetkých spolubratov, sestry a partnerov v misii, aby sa zúčastnili na tomto Dni modlitieb za mier v stredu 26. januára. Venujte, prosím, v každom z našich kostolov, kláštorov, komunít a domov čas tejto modlitbe a pozvite Boží ľud, aby sa k nám pripojil. Počas tohto dňa modlitieb za mier sa spojíme v spoločenstve a solidarite s našimi bratmi redemptoristami a sestrami redemptoristkami na Ukrajine a v Rusku.

Je nám jasné, že táto modlitba za mier obsiahne našu najhlbšiu túžbu po mieri v každej časti nášho zraneného sveta, medzi všetkými národmi, na každom kontinente. Nech nám naša modlitba naďalej pomáha rásť v našom povolaní byť svedkami Vykupiteľa a znamením, že sme naozaj sestry a bratia, lebo všetci sme Božie deti.

V Kristovi, našom Vykupiteľovi a bratovi,

Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Rím, 24. januára 2022

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved