Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Oslavy jubilea sv. Klementa v Ríme a vo Viedni

Program osláv 200. výročia smrti sv. Klementa Márie Hofbauera, ktorý mal vyvrcholiť počas minulého víkendu, musel byť zmenený kvôli situácii spôsobenej koronavírusom. Preto redemptoristi v nedeľu 15. marca ďakovali Kristovi Vykupiteľovi za osobnosť sv. Klementa len v malých zhromaždeniach, bez účasti pôvodne pozvaných vzácnych hostí a priateľov. V deň liturgickej spomienky sv. Klementa prosili Boha o nové rehoľné povolania a misijný zápal pre celú Kongregáciu. Dôležitým úmyslom bola tiež prosba za všetkých, ktorí sú postihnutí pandémiou, zvlášť za chorých, priateľov a farníkov, a takisto za zdravotníkov a ľudí priamo zapojených do služby postihnutým.

Slávnostná Eucharistia v rímskom kostole sv. Alfonza celebrovaná P. generálom Michaelom Brehlom CSsR

Rím: P. generál Michael Brehl CSsR bol hlavným celebrantom slávnostnej Eucharistie v nedeľné ráno v kostole sv. Alfonza a vo svätyni Matky ustavičnej pomoci. Otec generál využil príležitosť, že sv. omša bola vysielaná online v priamom prenose, a pripomenul vo svojej homílii dobre známy výrok sv. Klementa: „Odvahu, Boh všetko riadi!“

Oslavy vo viedenskom kostole Maria am Gestade
Reliéf s podobizňou sv. Klementa v kostole Maria am Gestade

Viedeň: Hlavným celebrantom slávnostnej Eucharistie v kostole Maria am Gestade vo Viedni bol P. Johannes Römelt CSsR, koordinátor redemptoristov v Európe. Vo svojej homílii vyzdvihol činorodý život sv. Klementa, ktorý aj v krízových časoch vkladal svoju dôveru do Vykupiteľa. Po sv. omši predstavený viedenskej komunity redemptoristov P. Hans Hütter CSsR požehnal svätoklementský chlieb, ktorý bol potom podľa starej tradície rozdaný účastníkom Eucharistie. Táto sv. omša bola zároveň poslednou pred zrušením verejných bohoslužieb kvôli koronavírusu.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved