Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Odpustová slávnosť v Kostolnej – Záriečí

V nedeľu 25. júna sa v našej komunite v Kostolnej – Záriečí konala odpustová slávnosť k Matke ustavičnej pomoci, ktorú celebroval náš spolubrat a šéfredaktor vydavateľstva Slovo medzi nami páter Rastislav Dluhý. Počas homílie sa zameral na nežnosť a zároveň moc Boha, ktoré boli zverené aj Márii. Mária je tá, ktorá nás vie vo všetkom pochopiť, vie nás povzbudiť, posilniť a zároveň má odovzdanú moc robiť zázraky. Má moc meniť naše životy a ako starostlivá Matka vždy bdie nad nami. Tak ako Ona poznala Boha, chce aby sme aj my spoznávali Božiu blízkosť.

Sprievodný program spojený s Dňom otvorených dverí začal o 9.00 hod. modlitbou svätého ruženca, novénou k Matke ustavičnej pomoci a následne slávnostnou svätou omšou. Po svätej omši sme pokračovali v premietaní dokumentu o Matke ustavičnej pomoci. Návštevníci si pozreli kláštor spojený s výkladom a súbežne pre deti prebiehali súťaže a hry. Okrem duchovnej obživy sa mohli návštevníci posilniť aj kotlíkovým gulášom. Atmosféru spestrila ľudová kapela, ku ktorej sa spevom pridali veriaci. Aj tento rok sa na oslavách zúčastnilo necelých dvesto veriacich. Tešíme sa z prítomných, že si vždy nachádzajú čas stretnúť sa počas slávenia eucharistie s našou Matkou, ktorá nás vždy privádza k Ježišovi.

P. Miloš Miloslav Pizovka

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved