Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Obrady Veľkej noci v komunitách redemptoristov a redemptoristiek v Čechách a na Slovensku

Obrady Veľkej noci v komunitách redemptoristov a redemptoristiek západného obradu v Čechách a na Slovensku

Bratislava – Kramáre 

Bratislava – Puškinova

Farnost Frýdek (CZ)

Svatá Hora (CZ)

Farnost Tasovice (CZ)

Kostolná – Záriečie

Podolínec

 Gaboltov

Sestry redemptoristky Kežmarok

ZELENÝ ŠTVRTOK

19.00 SV. OMŠA

20.30 CELONOČNÉ BDENIE
po sv. omši sa začína čas mlčania a bdenia s Ježišom v Getsemani

VEĽKÝ PIATOK

8.00 INVITATÓRIUM
RANNÉ CHVÁLY S PRÍHOVOROM
12.00 MODLITBA NA POLUDNIE – UKRIŽOVANIE
PRÍHOVOR
Spoločná modlitba žalmami so sestrami v kostole

15.00 POSVÄTNÉ ČÍTANIE: JEŽIŠ UMIERA NA
KRÍŽI
spoločná modlitba so sestrami v kostole ( + korunka Božieho milosrdenstva)

17.00 OBRADY
po obradoch je individuálna adorácia pri
Božom hrobe do 19.15
BIELA SOBOTA

8.00 INVITATÓRIUM
RANNÉ CHVÁLY S PRÍHOVOROM
Spoločná modlitba v kostole

9.30 – 15.00 INDIVIDUÁLNA ADORÁCIA PRI BOŽOM HROBE

12.00 POSVÄTNÉ ČÍTANIE – spoločná modlitba so sestrami v kostole

15.00 Korunka Božieho milosrdenstva, po nej zatvorenie Božieho hrobu

VEŠPERY S PRÍHOVOROM

20.30 VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

9.00 RANNÉ CHVÁLY

9.30 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY S PRÍHOVOROM

17.30 ADORÁCIA

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved