Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Trenčianske Teplice

Na konci misijného mesiaca október zavítali pátri redemptoristi do farnosti Trenčianske Teplice, kde rok od konania misií viedli pod vedením P. Ivana Flimela a P. Róberta Režného obnovu ľudových misií. Program obnovy začal v stredu 30. októbra spovedaním a večernou sv. omšou vo farskom Kostole sv. Štefana Uhorského. Vo štvrtok misionári navštívili 16 ľudí, ktorí prijali sviatosť zmierenia a pomazania chorých. Večer a celý piatok doobeda spovedali veľké počty domácich, ale aj kúpeľných hostí, ktorí sa rozhodli prijať sviatosť zmierenia. Počas piatkového predpoludnia pátri misionári slávili aj dve pobožnosti za duše v očistci na dvoch miestnych cintorínoch. Večer boli opäť k dispozícii na sv. spoveď. V sobotu doobeda slávili v kostole tri sv. omše za duše v očistci a celý čas bolo zároveň možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Poobede, mimo plánu obnovy misií, misionári navštívili Dom dôchodcov, kde vysluhovali sviatosť zmierenia a odslúžili sv. omšu pre klientov domova. Na obnovu misii prichádzalo veľa ľudí, čo bolo iste spôsobené aj sviatkami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Obnova ľudových misií trvala do nedele 3. novembra.

Príbuzné články:

Misie vo farnosti Trenčianske Teplice

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved