Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Sľažany

Obnova misií vo farnosti Sľažany, do ktorej patrí filiálka Martin nad Žitavou, začala spovedaním a slávením sv. omší v Sľažanoch aj Martine nad Žitavou v stredu večer 20. novembra. Obnova sa tu koná po roku a v Sľažanoch sú opäť tí istí pátri: P. Ivan Flimel z Kostolnej a P. Róbert z farnosti Banská Bystrica – Radvaň, ktorých srdečne privítal dekan a správca farnosti Gustáv Lutišan. Farský kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Farnosť má dohromady cca 2 500 obyvateľov, väčšina je katolíkov. V Sľažanoch je aj evanjelický kostol, ktorý sa však nepoužíva a chátra. 

Vo štvrtok doobeda misionári navštívili 10 chorých v Sľažanoch a 7 v Martine nad Žitavou; vyslúžili im sviatosti zmierenia a pomazania chorých.

Sv. omše sa slúžili každý deň tak vo farskom kostole, ako aj v Martine nad Žitavou. V piatok bola pri obidvoch sv. omšiach vyslúžená aj sviatosť pomazania chorých. V sobotu sa konala pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci. Misionári boli každý deň k dispozícii, aby vyslúžili sviatosť zmierenia v obidvoch chrámoch farnosti. Obnova misií trvala do nedele 24. novembra.

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnosti Sľažany

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved