Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaObnova misií vo farnosti Sľažany

Obnova misií vo farnosti Sľažany

Obnova misií vo farnosti Sľažany, do ktorej patrí filiálka Martin nad Žitavou, začala spovedaním a slávením sv. omší v Sľažanoch aj Martine nad Žitavou v stredu večer 20. novembra. Obnova sa tu koná po roku a v Sľažanoch sú opäť tí istí pátri: P. Ivan Flimel z Kostolnej a P. Róbert z farnosti Banská Bystrica – Radvaň, ktorých srdečne privítal dekan a správca farnosti Gustáv Lutišan. Farský kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Farnosť má dohromady cca 2 500 obyvateľov, väčšina je katolíkov. V Sľažanoch je aj evanjelický kostol, ktorý sa však nepoužíva a chátra. 

Vo štvrtok doobeda misionári navštívili 10 chorých v Sľažanoch a 7 v Martine nad Žitavou; vyslúžili im sviatosti zmierenia a pomazania chorých.

Sv. omše sa slúžili každý deň tak vo farskom kostole, ako aj v Martine nad Žitavou. V piatok bola pri obidvoch sv. omšiach vyslúžená aj sviatosť pomazania chorých. V sobotu sa konala pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci. Misionári boli každý deň k dispozícii, aby vyslúžili sviatosť zmierenia v obidvoch chrámoch farnosti. Obnova misií trvala do nedele 24. novembra.

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnosti Sľažany

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..