Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dnes vyvrcholili ľudové misie vo farnosti Brusno

Od soboty 18.11. 2017 sa vo farnosti sv. Ondreja v Brusne konali sväté misie. Viedol ich p. Ivan Flimel a vyvrcholili dnes, v nedeľu 26.11.2017.

PaedDr. Marek Veverka farár vo farnosti sv. Ondreja nám o misiách napísal:

Naša farnost sv. Ondreja prežila krásny a Bohom požehnaný týždeň. Misie. Bolo úžasné vidieť, ako ľudia prichádzali na sv. spoveď. Bolo úžasné ísť s misionármi do školy, kde mali perfektný program pre deti. Ich katechézy sa nedotkli len sŕdc detí, ale aj pedagogického zboru. Novéna k Matke ustavičnej pomoci bola prekrásna a vlastne všetko. Veľmi silný dojem na mňa urobila aj sv. omša pre chorých. Vidieť kríže a bolesti ľudí, ktorí nesú svoj kríž s láskou bolo aj pre mňa veľmi povzbudzujúce. V sobotu sme oslávili patrocínium nášho kostola sv. Ondreja, potom sme sa stretli na farskom dvore a spolu s misionármi sme slávili ako jedna veľká rodina. Ďakujem pátrovi Ivanovi a pátrovi Róbertovi, taktiež pátrovi Jožkovi, bohoslovcovi Jurajovi ale aj celému misijnému tímu z Banskej Bystrice za každé povzbudenie a za každé slovo. Nech ich Pán požehnáva a ochraňuje a prosím, aby sa tieto misie hlboko zapísali do našich sŕdc a aby sme z nich čerpali, keď nám bude ťažko. Tiež  ďakujem celej reholi aj za modlitby a obety za našu milovanú farnosť Brusno.

Žiaci Základnej a materskej školy v Brusne mohli tiež zažiť osobitným spôsobom ľudové misie, ktoré prebiehali tento týždeň v ich farnosti. V utorok 21.11.2017 sa zúčastnili evanjelizačného programu, ktorý pre nich pripravili laici zo Spoločenstva Shekinah spolu s pátrom Jozefom Mihokom CSsR a s bratom Jurajom Džamom CSsR. Program pre mladých pokračoval v piatok večer po svätej omši. Svedectvá, scénky a videoklipy hovorili o tom, že posolstvo o Ježišovi Kristovi je aktuálne aj dnes a pre každého z nás, a že všetci sme pozvaní nasledovať Ho a niesť túto radostnú zvesť aj iným, tak ako to robil sv. Ondrej – patrón farnosti Brusno.

Program misií: 

18.11. SOBOTA

Kúpele   15:30 Sv. omša s misijným príhovorom

Brusno   17:30 Slávnostné zahájenie misií

19.11. NEDEĽA

Brusno   08:00 Sv. omša s misijným príhovorom

Bukovec 09:15 Sv. omša s misijným príhovorom

Brusno   10:30 Sv. omša s misijným príhovorom

Brusno   14:00 katechéza pre mužov

                15:30 katechéza pre ženy

20.11. PONDELOK

doobeda katechéza pre základnú školu

Brusno   17:30 Sv. omša s misijným príhovorom

21.11. UTOROK

spovedanie chorých 08:00 Brusno + vyslúženie sv. pomazania

Kúpele   16:00 Sv. omša s misijným príhovorom

Brusno   17:30 Sv. omša s misijným príhovorom

22.11. STREDA

spovedanie chorých 08:00 Sv. Ondrej + vyslúženie sv. pomazania

Bukovec 16:00 Sv. omša s misijným príhovorom + pomazanie chorých

Brusno   17:30 Sv. omša s misijným príhovorom

23.11. ŠTVRTOK

Brusno   17:30 Sv. omša s misijným príhovorom

                Po sv. omši Eucharistická adorácia

24.11. PIATOK

Brusno   10:00 sv. omša pre starších a chorých  s pomazaním chorých

Brusno   17:30 Sv. omša za účasti detí a mládeže

                Po sv. omši stretnutie s mládežou

25.11. SOBOTA

Brusno   10:00 Slávnostná sv. omša Patrocínium kostola Sv. Ondreja

                Po sv. omši guľáš a čipkárskô pre všetkých

                + stretnutie s misionármi na farskom dvore

Kúpele   16:00 Sv. omša s misijným príhovorom

26.11. NEDEĽA

Brusno   08:00 Sv. omša s misijným príhovorom

Bukovec 09:15 Sv. omša s misijným príhovorom

Brusno   10:30 Sv. omša na ukončenie misií, posvätenie misijného Sv. Kríža

                a devocionálií.

 

                                                                                            

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved