Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Báhoň

V januári sa pátri redemptoristi vrátili do Báhoňa, aby tu po 14 mesiacoch viedli obnovu misií, ktoré sa konali v novembri 2018 pod vedením P. Ivana Flimela a P. Róberta Režného. Farnosť tvorí obec Báhoň a filiálka Jarná, ktorá je paradoxne súčasťou obce Cífer. Je to jedna z najživších farností z okolia Trnavy – aj pre dlhoročnú prácu rehole saleziánov, ktorí sem pravidelne prichádzajú. Obnova misií začala v stredu večer 22. januára sv. omšami vo farskom kostole aj vo filiálke. Misionári sa spolu s veriacimi zamýšľali nad tým, čo znamená patriť do Cirkvi a čo sa od misií v roku 2018 zmenilo v prežívaní viery u ľudí vo farnosti. Vo štvrtok misionári navštívili chorých po domoch a Domov sociálnych služieb pre dospelých, kde bola aj sv. omša s vyslúžením sviatosti pomazania chorých. Večer bola sv. omša vo farskom kostole s príhovorom na tému Božie kráľovstvo. V piatok doobeda misionári odslúžili sv. omšu s pomazaním chorých a večer bola sv. omša spojená s obnovou manželských sľubov. Svoje sľuby si obnovilo 30 manželských párov. V sobotu sa konala novéna k Matke ustavičnej pomoci a sv. omša s príhovorom o Panne Márii. Obnovu misií zakončili pátri redemptoristi sv. omšami v nedeľu 26. januára.

Kostol sv. Prokopa, filiálka Jarná
Misijný kríž pri farskom Kostole sv. Františka z Assisi, Báhoň

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnosti Báhoň

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved