Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Nástin historie působení redemptoristů a jejich exercičního domu ve Frýdku

V čísle 1/2021 časopisu Těšínsko vyšiel text Ludmily Pavlíkovej, ktorý sa venuje pôsobeniu redemptoristov vo Frýdku. Na toto miesto prišli začiatkom roku 1939 a po násilnom prerušení činností reholí komunistickým režimom sa sem vrátili na začiatku 90. rokov 20. storočia. Článok uverejňujeme z láskavým dovolením autorky a vydavateľa časospisu, ktorým je Muzeum Těšínska.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved