Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNaši svätí a blahoslaveníBlahoslavený Gašpar Stanggassinger

Blahoslavený Gašpar Stanggassinger

stangassingerBl. Gašpar Stangassinger  sa narodil 12. januára 1871 v Berchtesgadene v Bavorsku. Z rodiny si odniesol veľmi dobrú náboženskú výchovu a to rovnako po praktickej, ako teoretickej stránke. Ako desať ročný odišiel z domu do mesta Freising, aby študoval. Spočiatku mal problémy so štúdiom, ale jeho usilovnosť a farár Roth, ktorý predtým pôsobil v jeho rodnej dedine, mu pomohli. Miloval prírodu a hory. Rád cestoval. Vo Freisingu pokračoval aj v teologických štúdiách, no v roku 1892 sa rozhodol, že sa stane redemptoristom. Jeho otec o tom spočiatku nechcel ani počuť. Zmenil názor, keď Gašpar skladal doživotné sľuby a videl, aký je šťastný. 16. júna 1895 bol v katedrále v Regensburgu vysvätený za kňaza. Jeho prvoradým záujmom ako redemptoristu boli chudobní. Neúnavne spovedal, navštevoval chorých a starých. Niekoľko rokov po vysviacke sa stal rektorom juvenátu v Dürrnbergu. Veľmi sa mu totiž darilo pracovať s mládežou. Stal sa profesorom v rehoľnom gymnáziu. V roku 1899 sa juvenát presunul do Garsu.
Po príchode páter Gašpar ťažko ochorel a náhle zomrel. Pred smrťou povzbudzoval svojich študentov slovami: „Buďte vždy verní.“ Iba 28-ročného redemptoristu pochovali do krypty v Garse. Dnes ležia jeho pozostatky v garskom kostole, kde boli prenesené v roku 1935. 24. apríla v roku 1988 vyhlásil pápež Ján Pavol II. pátra Gašpara za blahoslaveného.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..