Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na návšteve Šaštína s pápežom Františkom nechýbala ani redemptoristická rodina

V uplynulých dňoch sa dlhoročný sen stal skutočnosťou, keď súčasný Svätý Otec, pápež František, pristál na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Slovensko tak v dňoch 12. – 15. septembra zažilo historicky už 4. návštevu pápeža, na ktorej nechýbali ani redemptoristi.

Putovanie Sv. Otca Slovenskom sa aj pre našu rodinu stalo príležitosťou vítať a sláviť jeho návštevu spoločne. Tak sestry redemptoristky, bratia a pátri redemptoristi, študenti, ako aj celá širšia redemptoristická rodina so svojimi farníkmi sa v najväčšom zastúpení stretla práve na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Počas svojej homílie nás všetkých pápež František povzbudil, aby sme hľadeli na Pannu Máriu ako na vzor viery a rozpoznali u nej tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo a súcit. Samotné slová sa nás dotkli, keďže v istom zmysle sa týkajú aj našej misie.

Jedna z myšlienok jeho kázne: „Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!“

Sme veľmi vďační, že sme sa spolu s pápežom Františkom mohli stretnúť a tešiť sa z jeho osobnej prítomnosti na Slovensku!

Zdroj: Člověk a víra

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Príbuzný článok: P. Václav Hypius hovorí o tom, prečo sa teší na stretnutie s pápežom

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved