Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Narodenie Jána Krstiteľa

„A všetci sa divili“ (Lk 1, 63).

Čo je podľa teba tá najúžasnejšia vec na Jánovi Krstiteľovi? Jeho nekompromisná horlivosť za Pána? Jeho jasné a vášnivé kázanie? Možnože jeho dar sebazaprenia alebo pokory, ktorú preukázal napriek svojej sláve.

A čo toto: To, že už ako dieťa v matkinom lone poskočil od radosti z prítomnosti Ježiša a Márie! Predstav si to: nebol ešte ani na svete, ledva si uvedomoval, že existuje aj niečo iné okrem matkinho lona, a predsa ho už pri začutí tlmeného a tichého Máriinho pozdravu naplnil Duch Svätý a on na to rázne zareagoval.

Tento Jánov pohyb nám pripomína iné udalosti. Aj Izákova žena Rebeka cítila vo svojom lone nezvyčajnú aktivitu svojich detí. Rebeka vtedy žiadala Pána o vysvetlenie, prečo sa to deje, a on jej odpovedal, že v jej vnútri sa deje niečo prorocké a duchovné (porov. Gn 25, 20 – 23). A aj kráľ Dávid skákal pred archou zmluvy. Miloval totiž Boha tak veľmi, že radosť z toho nemohol udržať vo svojom vnútri (porov. 2 Sam 6, 14– 15). Prorok Izaiáš napísal, že raz sa zjaví Pánova sláva a vtedy budú skákať aj chromí (porov. Iz 35, 4 – 6).

Jánovo poskočenie nám ukazuje, že istá časť nášho ja dokáže rozpoznať Boha – bez ohľadu na to, kto sme alebo čo robíme. Táto schopnosť je priam zakódovaná do nášho bytia. Nemajú ju preto len nenarodené deti alebo veľkí svätci ako Ján. Má ju každý z nás a Duch Svätý ju chce v nás ešte väčšmi vycibriť, aby sme tak aj my mohli Ježiša spoznávať hlboko vo svojom vnútri a radovať sa z jeho prítomnosti.

Na tento veľký sviatok si teda uctime Jána Krstiteľa za všetko, čo spravil pre Ježiša a pre nás. Ján je skutočne jedným z najväčších svätcov Cirkvi. Nezabúdajme však pritom na to, že taký vzťah, aký mal s Ježišom Ján, môže mať aj každý z nás. Všetci môžeme skákať od radosti čakajúc na druhý príchod Krista Kráľa!

„Príď, Pane, a naplň mi srdce radosťou.“

Slovo medzi nami, Jún 2018

Súvisiace:

Video o Jánovi Krstiteľovi (P. Rastislav Dluhý)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved