Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Modlitby za mier v solidarite s Ukrajinou v komunitách redemptoristov našej provincie

Generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa vyzval včera v liste adresovanom redemptoristickej rodine všetkých spolubratov, sestry a partnerov v misii, aby sa najmä tento víkend zapojili do jednotnej modlitby za mier, predovšetkým na Ukrajine. „Prosím, venujte v každom z našich kostolov, kláštorov, konventov, komunít a domovov čas na túto modlitbu a pozvite Boží ľud, aby sa k nám pripojil. Táto modlitba za mier je vyjadrením nášho spoločenstva a solidarity s našimi bratmi a sestrami redemptoristami na Ukrajine i v Rusku, ako aj so všetkými ľuďmi,“ píše v liste P. Michael Brehl. „Je nám jasné, že táto modlitba bude zahŕňať a vyjadrovať našu najhlbšiu túžbu po mieri v každej časti nášho zraneného sveta, medzi všetkými národmi, na každom kontinente. Nech nám naša modlitba naďalej pomáha rásť v našom povolaní byť svedkami Vykupiteľa. Nech toto spoločenstvo vyjadruje naše presvedčenie, že sme naozaj sestry a bratia, lebo všetci sme Božími deťmi.“ Prinášame vám prehľad modlitebných aktivít na miestach, kde pôsobia komunity redemptoristov provincie Bratislava – Praha.

Komunita Puškinova: adorácia za mier na Ukrajine po večerných sv. omšiach v sobotu 26. februára a v nedeľu 27. februára o 19:00

Komunita Kramáre: v nedeľu 27. februára vo farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho hodinová adorácia o 17:00 a po nej sv. ruženec za mier na Ukrajine a múdrosť pre politikov

Komunita Kostolná – Záriečie: v sobotu 26. februára o 7:00 v kaplnke Matky ustavičnej pomoci sv. omša za mier a pokoj na Ukrajine, po jej skončení pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci s prosbami na tento úmysel

Komunita Banská Bystrica – Radvaň: v nedeľu 27. februára o 15:00 v kostole Narodenia Panny Márie adorácia s úmyslami za mier na Ukrajine

Komunita Podolínec: v sobotu 26. februára o 6:15 ruženec a novéna k Matke ustavičnej pomoci s prosbami za Ukrajinu

Komunita Gaboltov: každý piatok v kostole sv. Martina vo Sveržove po sv. omši o 18:00 adorácia a modlitby za mier na Ukrajine do 24:00

Komunita Frýdek: v súlade s odporúčaním Českej biskupskej konferencie sa pri sv. omšiach používa omšový formulár „V čase vojny alebo rozvratu“, II. eucharistická modlitba „O zmierení“ a špeciálne texty prosieb veriacich; od soboty 26. februára pred každou rannou a večernou sv. omšou modlitba sv. ruženca s úmyslami za mier na Ukrajine (okrem piatkov v pôstnom období, kedy je Krížová cesta); v nedeľu 27. februára po večernej sv. omši adorácia za Ukrajinu

Komunita Svatá Hora: v súlade s odporúčaním Českej biskupskej konferencie sa pri sv. omšiach používa omšový formulár „V čase vojny alebo rozvratu“, II. eucharistická modlitba „O zmierení“ a špeciálne texty prosieb veriacich; po sv. omši v sobotu o 9:00 prosby za Ukrajinu pri mariánskej pobožnosti; soška Panny Márie Svatohorskej bude ako vyjadrenie solidarity s Ukrajinou oblečená do šiat darovaných od ukrajinských veriacich

Komunita Tasovice: spoločná modlitba Sv. Otca, úmysly za mier pri modlitbe sv. ruženca

Komunita Kaunas, Litva: adorácia za mier v kaunaskej katedrále sv. Petra a Pavla na Popolcovú stredu 2. marca

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved