Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Mladí z frýdeckej farnosti na CSM v Olomouci

15. – 20. augusta 2017 sa v Olomouci uskutočnilo v poradí už šieste Celostátní setkání mládeže, na ktorom sa zúčastnili aj mladí z farnosti Frýdek, ktorú spravujú redemptoristi. Mesto pretkané bohatou históriou a pamiatkami tvorilo príjemné prostredie pre skoro 7 000 mladých ľudí z celej Českej republiky. Organizátori pripravili bohatý program zahrňujúci svedectvá, prednášky, modlitby, šport, expo-povolania, tvorivé dielne a koncerty. Vrcholom každého dňa bolo spoločné slávenie svätej omše, ktorú celebroval vždy niekto z českých biskupov. Množstvo kňazov neustále poskytovalo sviatosť zmierenia. Ďalšou možnosťou bola modlitba príhovoru, pri ktorej pomáhali aj rehoľné sestry a laici. V piatok sme spoločne putovali na Svatý Kopeček, ktorý je vzdialený 10 km od mesta. Tam nás po sv. omši čakalo prekvapenie v podobe ohňostroja. Sloganom CSM bolo „Neboj se“. Záštitu nad stretnutím prevzali olomoucký arcibiskup Jan Graubner, primátor mesta Antonín Staněk a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, ktorí poskytli priestory pre podujatia a ubytovanie. Prípravu programu mala na starosti Sekcia pre mládež ČBK. Mládež z frýdeckého dekanátu doprevádzal p. Ján.

V ďalšej časti sa dozvieme ako stretnutie prežívala účastníčka Karolína Moniaková (14) z farnosti Frýdek, ktorá nám napísala toto svedectvo:

Jako jedna z mnoha mladých lidí jsem měla možnost zúčastnit se Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Já jsem na takové velké setkání jela poprvé a byla jsem plna očekávání. Téma tohoto setkání bylo „Nebojte se“. Cestou do Olomouce nás vezl zvláštní vlak s příznačným názvem „Nebojsa“. Po dlouhé cestě v tropickém horku jsme se ubytovali na studentských kolejích. Večer nás čekal úvodní program na hlavním podiu, který končil společnou modlitbou. Každé ráno nás čekala snídaně a poté ranní modlitba s tématem na den, např. Nebojte se…..budoucnosti. Každý z nás obdržel první den tašku, kde byl program a zpěvník. V programu jsme si mohli vybírat až ze 40 přednášek s různými duchovními tématy. Mě oslovila např. přednáška Cesta ze tmy do světla. Jednalo se o přednášku ve formě muzikálu. Vedla to komunita Cenacolo z Medjugorja. Jsou to lidé, kteří měli v minulosti zkušenost s drogami a prací a modlitbou našli cestu k Bohu a nyní mladým lidem předávají svá svědectví. Tato svědectví vyjadřují tanečními scénkami. Přes den jsme se mohli podívat do otevřených klášterů a kostelů. Já jsem byla např. u Kapucínů. Zaujala mě historie tohoto řádu. Některé večery jsme měli např. vigilii, modlili jsme se litánie a vždy si hezky zazpívali se scholami Sněženky a Srdcaři. V pátek nás čekala pěší pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. Tam jsme dostali večeři a po ní následovala mše svatá, kterou k naší velké radosti sloužil biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. I přes svou nemoc otec biskup dokázal vnést do určitých části mše humor, což jsme velmi ocenili. Velké překvapení nás čekalo po mši svaté. Obdrželi jsme od arcibiskupa Dominika Duky kapesní bibli. Zpět do Olomouce jsme se vraceli již za tmy a to bylo velmi dobrodružné. I přes únavu jsme zpívali a jásali. V sobotu se uskutečnila v rámci programu Pouť rodin. V programu bylo také zahrnuto svědectví o Chiare, která zemřela na rakovinu jazyka. O jejím životě byla napsána kniha „Smrt nemá poslední slovo“. Až z Říma k nám přijel toto svědectví předat její manžel Enrico. Setkání končilo v neděli slavnostní mší svatou a nás čekala cesta zpět do Frýdku. Určitě se ptáte co mi toto setkání přineslo? Poznala jsem mnoho dobrých a skvělých kamarádů, díky modlitbám a svědectvím jsem poznala ještě blíže Boha a zjistila jsem, že bychom se neměli bát odevzdat Bohu svůj život a měli bychom se nechat beze strachu Jim vést.

KM

Informoval: p. Ján Zoričák

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved