Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misijné spoločenstvá pri redemptoristoch sa po roku opäť stretli

Misijné spoločenstvá Rieka Života a Calvary sa každoročne stretávajú, aby sa vzájomne povzbudili, načerpali a prežili spolu čas formácie. Od 15. do 20. júla sa v Rodinkove pri Belušských Slatinách P. Michal Zamkovský prihováral 130 členom misijných spoločenstiev pri redemptoristoch. Okrem neho sa stretnutia zúčastnili ďalší traja redemptoristi a jeden diecézny kňaz. Obsahom príhovorov boli úvahy nad nosnými témami liturgických čítaní 12., 13., 14. a 15. nedele cez rok. P. Zamkovský pripomínal, že kľúčovými témami posledných nedeľných liturgických čítaní bolo objavovanie, nasledovanie a odovzdávanie Krista, duchovný boj a Kristus – milosrdný Samaritán. Po úvahách sa v malých skupinách členovia spoločenstiev zdieľali o tom, ako aktuálne prežívajú výzvy jednotlivých posolstiev nedeľných čítaní. Na poludnie sa vždy slávila svätá omša. Popoludnie bolo venované rekreácii a workshopom. Večery boli venované diskusiám o Európe, exhortácii Amoris Laetitia – Radosť z lásky a dospievajúcim. Po nich nasledovala modlitba príhovoru a chvály. V utorok sa stretnutia zúčastnili aj mladí európski redemptoristi, ktorí sa v Kostolnej – Záriečí pripravujú na doživotné sľuby.

tlačová správa TKKBS

Viac Foto

 RodinkovoRodinkovo

Rodinkovo

Rodinkovo

Rodinkovo

Rodinkovo

6

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved