Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti svätého Mikuláša v Soblahove

V sobotu 14. októbra 2023 sa vo farnosti Soblahov začali farské misie. Farnosť patrí do Nitrianskej diecézy a nachádza sa v Trenčianskom dekanáte. Okrem farského kostola svätého Mikuláša má i filiálny kostol Najsvätejšej Trojici v Mnichovej Lehote a kaplnku svätého Vendelína v Soblahove.

Pri úvodnej svätej omši o 18:00 v kostole svätého Mikuláša pán farár Peter Valaský privítal pátrov redemptoristov, P. Ivana Flimela CSsR, a P. Jozefa Nováka ml. CSsR. Farár Peter Valaský pripomenul, že ,,keď sú olympijské hry alebo majstrovstvá sveta, na túto udalosť sa tešíme, o to viac sa máme tešiť na misie, ktoré sú v našej farnosti.“

Páter Ivan povzbudil veriacich, a pripomenul, že aj keď prišiel do farnosti už tretíkrát, Pán dáva svoju milosť v každom čase. V nedeľu zazneli misijné príhovory pri každej svätej omši a popoludní sa konali katechézy pre mužov a pre ženy. Páter Ivan sa zameral na tému ,,Rásť v Božej láske“, pretože ,,Jeho láska svieti cez teba“. V pondelok dopoludnia spoločenstvo Shekinah pripravilo katechézy pre žiakov základnej školy v Soblahove. Pán farár vybavil autobus, aby i žiaci zo základnej školy v Mníchovej Lehoty mohli byť na tomto programe. Vytvorilo sa krásne spoločenstvo, deti sa zapájali spevom, pohybom i smiechom. Večer sa k misijnému tímu pripojil ďalší spolubrat páter František Romaňák CSsR. V utorok doobeda sme navštívili chorých v danej farnosti. Misijné príhovory pokračovali i v utorok a stredu. Vo štvrtok sme zavítali aj do Cirkevnej materskej školy svätého Mikuláša v Soblahove. Deti boli úžasné. Zaujala ma tam jedna vec. Pred vstupom do školy je plagát A4, na ktorom je nápis „Požehnanie“ a tieto slová: „Nech všemohúci Boh, Otec, Syn a Duch Svätý ti žehná, dieťa moje, na čas a večnosť a nech toto požehnanie zostane navždy s Tebou. Amen.“ Večerné sväté omše boli spojené s odprosujúcou pobožnosťou. V piatok dopoludnia sa vo farskom kostole konala svätá omša spojená s pomazaním chorých. Piatkový večer bol zameraný na mladých. Program sa konal vo farskom pastoračnom centre a pripravilo ho spoločenstvo Shekinah. Premietali sa videá, zazneli svedectvá i piesne. Na konci programu pán farár pripravil pre mladých pohostenie, na ktorom si všetci pochutnali. V sobotu boli večerné misijné príhovory zamerané na Pannu Máriu.

Farské misie sme ukončili na Misijnú nedeľu s požehnaním misijného kríža. Pán farár Peter Valaský poďakoval pátrom redemptoristom za misie i celému farskému spoločenstvu za pokojný priebeh misií, za ich službu i svedectvo.

P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved