Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Misie v litovskom Kaunase

Od 28. mája sa v katedrále v Kaunase konajú farské misie. Ich ústrednou témou je myšlienka „videl som nové mesto, ktorého lampou je Baránok“. Sú to prvé misie od pandemickej, utečeneckej a vojnovej krízy v ostatných rokoch. Súčasťou tímu zodpovedného za misie sú pátri redemptoristi Rastislav Dluhý a Peter Hertel (líder misijného tímu), ktorí už niekoľko rokov žijú na Litve a slúžia v tunajších spoločenstvách.

Rôzne časti programu sú určené pre mužov, ženy, deti, mladých ľudí a utečencov zasiahnutých vojnou a ich hostiteľov. Všetkých spojí spoločný čas modlitby a adorácie. Kňazi budú vysluhovať sviatosť zmierenia alebo budú k dispozícii na duchovný rozhovor. K misiám sa pridajú aj členovia spoločenstva Rieka Života.

Prosíme o vaše modlitby!

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..