Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Malý velký muž

Náš spolubratr Jan Neumann se narodil v Prachaticích nedaleko Českých Budějovic 28. března 1811. Navštěvoval školu v Budějovicích, kde v roku 1831 vstoupil aj do semináře. Měl pět sourozenců: čtyři sestry a bratra Václava, který se také stal redemptoristou – bratrem. Jan byl tiché a nesmělé povahy a moc rád si četl. Dokonce ještě jako dítěti mu tatínek doma udělal zvláštní poličku na knížky.

Jan už od konce lidové školy uvažoval o svém povolání a vnímal v sobě Boží volání ke kněžství. Když už studoval na kněze, dověděl se o nedostatku kněží v Novém světě v Americe. Na kněze měl být vysvěcený už v roku 1835. Možná se budete divit, jak v roku 1833 biskup rozhodl: že pro veliké množství kněží nevysvětí dalších. V té době bylo opravdu moc kněží.

Pro Jana to bylo těžké, no o to víc posílila jeho touha po misiích. Proto Jan napsal žádosti o svěcení mnohým biskupům v Evropě, ale odpověď byla stále stejná. Jan vždycky věřil, že si ho Bůh povolává ke kněžství, a proto se nevzdával. V nedaleké fabrice se od anglicky mluvících dělníků naučil angličtinu, aby mohl poslat svou žádost i do Ameriky.

Kladnou odpověď dostal z Philadelphie od biskupa Francisa Kenricka. Jan nezaváhal a odpověděl na Boží volání, i když jsi uvědomoval, co to znamená: že už nikdy víc zřejmě nespatří rodný kraj ani svou rodinu. Jeho strastiplná cesta přes půl Evropy a pak přes oceán vyvrcholila 2. června 1836, když jeho loď doplula do přístavu Staten Island poblíž New Yorku.

Jeho těžká situace – téměř bez peněz a v úplně neznámém světě, ho zavedla k newyorskému biskupovi Johnu Duboisovi. Ten měl už starší dopis o Janu od jednoho kněze ze semináře, přijal ho s velkou radostí a již 25. června 1836 byl Jan vysvěcen na kněze. Oplývaje znalostí šesti moderních jazyků byl Jan pro přistěhovalce do Ameriky z celé Evropy požehnáním. Počáteční bariéry a předsudky, zvláště v jeho prvním působišti Rocherster, i kvůli svému mladému věku prolamoval Jan horlivostí, zápalem a dobrosrdečností. Právě tady se potkal s otcem Josefem Prostem – redemptoristou, který se také věnoval německým přistěhovalcům. Byl to právě on, kdo zasel semínko řeholního povolání v Janovi.

Jako správce farnosti musel Jan často osamocený dlouho cestovat mezi jednotlivými osadami. Jeho další působiště mělo rozlohu 2 000 km2 step, hor a řek. A tak Jan trávil více času na cestách od usedlostí Němců k Francouzům, dále k Irům a také k domácímu obyvatelstvu, Indiánům.

Vyčerpán horlivou prací onemocněl a odchází na krátký odpočinek do Rochestru, kde může vnímat, jak velikým přínosem je pro misijní práci společenství. Pro svou objevenou touhu žít život ve společenství, a zároveň se věnovat nejchudším, se rozhodl vstoupit do Kongregace nejsvětějšího Vykupitele.

Měl moc zvláštní noviciát. Namísto času stráveného v ztišení rozpoznával Jan své povolání v obětavé službě druhým. Své první sliby složil 16. ledna 1842 v Baltimoru. Spolubratři rychle poznali jeho nasazení a vstřícnost, ačkoli svou malou postavou (měřil 160 cm) byl vždycky nejnižší. A tak ve svých 36 letech byl jmenován představeným všech redemptoristů v severní Americe.

Svým odhodláním se zasloužil o rozvoj řádu a také budování škol pro chudé. Byl známým a vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem pro mnohé řádové sestry, věřící i biskupy. Jan měl vždy otevřené nejen dveře, ale zvláště srdce.

Ačkoli se tomu usiloval zabránit, byl Jan 28. března 1852 vysvěcen za biskupa Philadelphie. Jeho srdečními záležitostmi i nadále byly děti a mladí. Napsal pro ně dva katechismy a zasloužil se o založení více než stovky škol. Byl prvním biskupem, který reorganizoval katolický školský systém. Jeho veliké nasazení pro službu druhým poznačilo jeho zdraví. 5. ledna 1860 na cestě městem zkolaboval na ulici a zanesli ho do nejbližšího domu jistého protestanta Christa Quayneho, kde v ten jistý den i umřel.

Biskup Kenrick, pro kterého byl Jan už dlouhá léta duchovním vůdcem, krátce po jeho smrti řekl: „Biskup takového formátu nemohl umřít jinak, jak na cestě, s duší zaměřenou každou hodinu, každou minutu na svého Pána, na svého Boha.“

Svatý Jene Nepomuku Neumanne, přimlouvej se za nás!                                                                    

P. Peter Kvetan CSsR

Zdroje: www.cssr.sk, James Galvin: Nový muž pro nový svět, Boleslaw Slota a kol.: Svetlá pre biednych

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved