Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kurz Nasleduj Krista v Radvani

Redemptoristi v spolupráci so spoločenstvom Shekinah organizujú vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici počas pôstu kurz Nasleduj Krista, ktorého cieľom je prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Na kurz sa prihlásilo 80 účastníkov vo veku od 19 do 78 rokov z rôznych farností aj z okolia Banskej Bystrice. Po spoločnej modlitbe a prednáške sú účastníci rozdelení do 10 skupiniek podľa veku, aby mohli diskutovať na danú tému. Asi polovica účastníkov absolvovala minulý rok v pôste kurz Objav Krista, ostatní sú noví. Stretávame sa každý pondelok večer v kostole v Radvani a už teraz sa tešíme na celodennú duchovnú obnovu, ktorá bude v rámci kurzu 10.3. Prosíme o modlitby, aby tento kurz slúžil hlbokej duchovnej obnove nás všetkých.
Informovala  Martina Pisarčíková

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved