Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Komiks o histórii našej Kongregácie

Čo môže jedno ľudské ÁNO Božiemu volaniu urobiť vo svete? Vďaka niekoľkým odvážnym ÁNO dnes vo farnosti Frýdek pôsobia redemptoristi. Viac v komikse z farského mesačníka Svatojánský hlas. Kresby tvorila Verča Bučková, autorkou textu je Kristína Štupáková.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved