Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ikona Matky ustavičnej pomoci je v kostole sv. Alfonza v Ríme uctievaná 155 rokov

(Rím) Verejné uctievanie ikony Matky ustavičnej pomoci sa začalo v Kostole sv. Alfonza v Ríme 26. apríla 1866. Tento rok si 26. apríla pripomíname 155. výročie verejnej úcty k tejto ikone, ktorú redemptoristom odovzdal pápež Pius IX. Pri tejto príležitosti sa vo svätyni Matky ustavičnej pomoci v Ríme o 18:30 hod zíde miestne spoločenstvo redemptoristov spolu s veriacimi pri slávení Eucharistie, ktorej bude predsedať P. Giovanni Congiu CSsR. Pred sv. omšou s mariánskymi piesňami vystúpi polyfonický zbor „Musica Creator“. Oslavy v Ríme môžete sledovať online na kanáli Scala News na YouTube.

Slávnostná inštalácia zázračného obrazu našej Panny Márie, Matke Ustavičnej pomoci v Kostole sv. Alfonza na vrchu Esquilino v Ríme 26. apríla 1866 (obraz na oltári Ustavičnej pomoci v kostole sv. Márie Magdalény, Brusel-Jette)

Slávnostnú inštaláciu zázračnej ikony Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, v kostole sv. Alfonza na rímskom vrchu Esquilino po polstoročí zanedbávania zaznamenáva kronikár týmito slovami:

„Vo štvrtok 26. apríla 1866 večer šiel triumfálny sprievod z najskromnejšieho domu pátrov redemptoristov. Šťastná náhoda: práve v tento deň sa slávil sviatok sv. Anakléta, pápeža a mučeníka. Jeho otcovský dom bol postavený v prvom storočí v ohrade Villa Caserta (teraz sa v ňom nachádza redemptoristický rehoľný dom v Ríme), neskôr prebudovaný na kaplnku, kam sa uchýlili prví kresťania a bol poctený titulom sv. Matúša. Na ruinách tohto kostola bol neskôr postavený kostol sv. Alfonza.

Pod nádherným baldachýnom, ktorý bol obklopený početnými duchovnými osobami, sa objavil svätý obraz, za ktorým šiel biskup. Ďalej nasledovali generálni predstavení rôznych rehoľných spoločenstiev a nakoniec množstvo veriacich modliacich sa a spievajúcich na slávu Panny Márie. Domy boli zdobené vlajkami, gobelínmi a plachtami visiacimi z balkónov; zem bola posiata kvetmi.

Potvrdilo sa niekoľko uzdravení, keď okolo prechádzal zázračný obraz. Svätyňa bola znovu zasvätená Márii a ona pokračovala, aby už nikdy neprestala, v konaní zázrakov.

Od tohto dňa sa začalo slávnostné trojdnie. Podľa svedectva očitého svedka sa počas týchto troch dní modlitieb prišlo k svätému obrazu pokloniť viac ako päťdesiattisíc ľudí.“

Podrobnejší opis ikony Matky ustavičnej pomoci a modlitby k nej nájdete na tejto stránke v sekcii O nás > Matka ustavičnej pomoci alebo na mup.digital.

Zdroj: cssr.news, santalfonsoedintorni.it

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved