Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálne vedenie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa

26. generálna kapitula zvolila v septembri 2022 šiestich spolubratov, ktorí pomáhajú generálnemu predstavenému P. Rogériovi Gomesovi v jeho službe vedenia celej Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa počas nasledujúcich šiestich rokov.

P. Rogerio Gomes CSsR, generálny predstavený

P. Zdzisław Francois Stanula CSsR, generálny vikár

P. Nicolas Issifi Ayouba Martin CSsR

P. Jairo Díaz Rodríguez CSsR

Br. Laurence John Lujan Angel CSsR

P. Joseph Ivel Mendanha CSsR

P. Paul Lu’u Quang Bào Vinh CSsR

Viac informácii o generálnom predstavenom a generálnom vedení v tomto článku alebo na stránke www.cssr.news.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved