Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Predstavujeme nových generálnych konzultorov našej Kongregácie

Generálna kapitula zvolila šiestich bratov, ktorí budú pomáhať generálnemu predstavenému P. Rogériovi Gomesovi v jeho službe vedenia celej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa počas nasledujúcich šiestich rokov. Nižšie uvádzame mená a stručné životopisy novozvolených generálnych konzultorov.

P. Nicolas Issifi Ayouba Martin CSsR

Páter Nicolas Issifi Ayouba Martin C.SsR sa narodil v roku 1966 v Borobon – Téra v Nigeri. Redemptoristické rehoľné sľuby zložil v roku 1993 a za kňaza bol vysvätený v roku 1998. Patrí do viceprovincie Západná Afrika.

Po vysvätení pôsobil vo farskej pastorácii, v pastorácii mládeže, v medzináboženskom dialógu a na severe Nigeru v Tchirozerine (1998-2011). Počas tohto obdobia vykonával mnoho ďalších úloh. V roku 2011 bol zvolený za viceprovinciála západnej Afriky, ktorým bol do roku 2016, neskôr bol na XXV. generálnej kapitule v Pattayi v Thajsku zvolený za generálneho konzultora Konferencie Afriky (COREAM). V roku 2022 mu XXVI. generálna kapitula obnovila mandát generálneho konzultora. Hovorí po francúzsky, anglicky a taliansky.

P. Jairo Díaz Rodríguez CSsR

Páter Jairo Díaz Rodríguez CSsR sa narodil v Bogote v Kolumbii v roku 1972. Redemptoristické rehoľné sľuby zložil v roku 1993 a za kňaza bol vysvätený v roku 1999. Je členom provincie Bogota.

V rokoch 1998-2000 pôsobil ako ľudový misionár. Približne päť rokov pôsobil aj ako formátor a približne deväť rokov ako farár v Kolumbii. Bol prorektorom Fundación Universitaria San Alfonso a riaditeľom Colegio San Clemente Hofbauer v meste Manizales. V posledných rokoch bol mimoriadnym provinciálnym konzultorom a riaditeľom sekretariátu pre formáciu svojej provincie. Na XXVI. generálnej kapitule bol zvolený za generálneho konzultora Konferencie redemptoristov Latinskej Ameriky a Karibiku. Hovorí španielsky a rozumie aj taliansky.

Brat Laurence John Lujan Angel CSsR

Brat Laurence John Lujan Angel CSsR sa narodil v roku 1964. Brat Larry vstúpil k redemptoristom v roku 1999 a v roku 2002 zložil večné sľuby ako brat. Je členom denverskej provincie.

Jeho prvým pastoračným pôsobiskom bola farnosť svätého Jozefa v Denveri, jeho rodnom meste. V roku 2004 sa pripojil k projektu hispánskej misie diecézy Dodge City a do roku 2008 pôsobil vo farnosti svätého Antona v Liberale. V rokoch 2008-2015 pôsobil ako spoluriaditeľ pastorácie povolaní a bol pridelený do redemptoristických komunít vo Whitestone a Bronxe v New Yorku, ako aj v Denveri.

Br. Larry bol v roku 2015 zvolený za člena mimoriadnej provinciálnej konzulty Denverskej provincie a vymenovaný za spoluriaditeľa formácie na úrovni prednoviciátu. Túto funkciu zastával do roku 2017, keď bol vymenovaný za (druhého) provinciálneho konzultora Denverskej provincie.

Bol členom rôznych sekretariátov a komisií generálnej rady. Zúčastnil sa na XXV. generálnej kapitule v Pattayi ako voliteľ. Na XXVI. generálnej kapitule bol zvolený za generálneho konzultora Konferencie redemptoristov Severnej Ameriky. Hovorí po anglicky a španielsky.

P. Joseph Ivel Mendanha CSsR

Páter Joseph Ivel Mendanha CSsR sa narodil v roku 1965 v Mapuce v indickom štáte Goa. Rehoľné sľuby redemptoristu zložil v roku 1983 a vysvätený za kňaza bol v roku 1991. Je členom viceprovincie Majella v Indii.

Vykonával službu vedúceho misií a duchovných cvičení, kazateľa na farských misiách, ako aj na rekolekciách pre špecifické skupiny, vrátane biskupov, kňazov a rehoľníkov. V rokoch 2001 až 2010 pôsobil ako zástupca riaditeľa redemptoristického duchovného centra v Ríme. Po návrate do Indie pôsobil ako profesor systematickej teológie v hlavnom redemptoristickom seminári v Bangalúre a ako profesor v misijnom seminári Pilar v Goa. V rokoch 2011 až 2105 bol mimoriadnym konzultorom a ekonómom a od roku 2015 je viceprovinciálom viceprovincie Majella. Na XXVI. generálnej kapitule bol zvolený za generálneho konzultora Konferencie redemptoristov Ázie a Oceánie.

P. Zdzisław Franciszek Stanula CSsR

Páter Zdzisław Franciszek Stanula CSsR sa narodil v roku 1964 v obci Szerzyny v Poľsku. Redemptoristické rehoľné sľuby zložil v roku 1987, za kňaza bol vysvätený v roku 1992 a je členom francúzskej provincie.

Roky pôsobil ako misionár v Burkine Faso (1996-2006). Tam bol predsedom sekretariátu formácie a konzultorom viceprovincie. V rokoch 2006-2008 pôsobil ako diecézny kaplán pre pastoráciu Hispáncov v diecéze Metuchen v USA. V rokoch 2011 až 2014 bol sekretárom Konferencie redemptoristov Európy. Od roku 2015 je provinciálnym predstaveným francúzskej provincie. Na XXVI. generálnej kapitule bol zvolený za generálneho konzultora Konferencie redemptoristov Európy. Hovorí poľsky, francúzsky, španielsky a taliansky.

P. Paul Lu’u Quang Bào Vinh CSsR

Páter Paul Lu’u Quang Bào Vinh CSsR sa narodil v roku 1972 v Long An vo Vietname. Rehoľné sľuby ako redemptorista zložil v roku 1996 a vysvätený za kňaza bol v roku 2001, je členom vietnamskej provincie.

Pôsobil ako profesor teológie. V rokoch 2011 až 2018 bol dekanom pre štúdium. Vykonával kazateľskú službu. Od roku 2014 je provinčným konzultorom. V roku 2022 ho XXVI. generálna kapitula zvolila za generálneho konzultora.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: Br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved