Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Evanjelizačný program v Podkoniciach

Laici zo spoločenstva Shekinah viedli v nedeľu 18. júna evanjelizačný program vo farnosti Podkonice pri Banskej Bystrici. Bol určený predovšetkým birmovancom, ale aj veriacim z farnosti a z okolitých dedín.

Program začal svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol P. Jozef Mihok. V kázni sa upriamil najmä na stať o Zachejovi. Tak ako jeho Ježiš zavolal po mene, tak volá aj každého z nás, aby sme Ho spoznali a nasledovali.
Po svätej omši nasledoval hodinový evanjelizačný program zameraný na ohlásenie kerygmy. Pozostával z viacerých svedectiev o tom, čo urobil Ježiš v našich životoch, napr. prijatí seba samého, o odpustení sebe samému, o uzdravení zápalu prínosových dutín, o sile v chorobe. Program spestrili scénky, videá a slovo o tom, že Ježiš je živý a nikdy nás neopustí. Modlitbou odovzdania života Ježišovi bolo ukončené celé stretnutie.
Ďakujeme za pozvanie najmä p. farárovi Spišiakovi a za prijatie v podobe pohostenia.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved